BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błażyńska Joanna (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Integrated Reporting - Changes in Company Reporting
Raportowanie zintegrowane - czas zmian w sprawozdawczości jednostek
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 91-98, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Raportowanie, Raport roczny przedsiębiorstwa, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność
Reporting, Annual report of the company, Market value of enterprise, Social Responsibility
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest prześledzenie zmian w sprawozdawczości, prowadzących do sporządzenia raportu zintegrowanego. Metodologia badania - Analiza literatury, analiza przypadku, metoda dedukcyjna i synteza wniosków. Wynik - Przedstawiono wyniki analizy raportów rocznych jednostki na przestrzeni kilku lat, tj. od ujęcia pierwszych informacji o społecznej odpowiedzialności do przygotowania zintegrowanego raportu. Orginalność/wartość - Zaprezentowano ewolucyjne podejście do sprawozdawczości finansowej, w której raportuje się, jak pozafinansowe aspekty działalności jednostki wpływają na tworzenie jej wartości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This article traces the changes in company reporting resulting in preparing an integrated report. Design/methodology/approach - Analysis of reference works, case study, deduction method and conclusion synthesis. Findings - The analysis results for annual company reports over several years were presented, from the inclusion of the first information on the social responsibility to the preparation of an integrated report. Originality/value - Evolutionary approach to financial reporting, including the influence of non-financial company activity aspects on its value creation, is presented. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska (2015). Raport z analizy badań świadomości postaw i zachowań ekologicznych Polaków przeprowadzonych w Polsce w latach 2009-2015. TNS.
 2. Beyer, A., Cohen, D., Lys, T., Walther, B. (2010). The Financial Reporting Environment: Review of the Recent Literature. Journal of Accounting and Economics, 2-3 (50), 296-343.
 3. Beck, C., Dumay, J., Frost, G. (2017). In Pursuit of a "Single Source of Truth": from Threatened Legitimacy to Integrated Reporting. Journal of Business Ethics, 1 (141), 191-205.
 4. Błażyńska, J. (2015). Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 5. Chen, Y., Jermias, J., Nazari, J. (2016). The Effects of CSR Reporting Frameworks and Financial Conditions on Managers' Willingness to Invest in CSR. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2711053.
 6. Diogenis, B., Gunnar, R. (2016). Value Relevance of Accounting Information under an Integrated Reporting Approach: A Research Note. Journal of Accounting and Public Policy, 4 (35), 437-452.
 7. Diouf, D., Boiral, O. (2017). The Quality of Sustainability Reports and Impression Management: A Stakeholder Perspective. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 3 (30), 643-667.
 8. Directive of the European Parliament and of the Council no. 2014/95/UE of 22 October 2014 Amending the Directive 2013/34/UE as Regards Disclosure of Non-Financial and Diversity Information by Certain Large Undertakings and Groups. Official Journal UE L 330/1.
 9. GRI (2016). Wytyczne dotyczące raportowania G4. Zasady raportowania i wskaźniki. Retrieved from: www.globaltrporting.org.
 10. ING (2017). Jak powstawał raport zintegrowany. Retrieved from: https://www.raportroczny.ingbank.pl/pl/jakpowstawal-raport-zintegrowany.html.
 11. Integrated Reporting. Elevating Value (2014). EYG No. AU2354.
 12. Integrated Reporting (2017). Retrieved from: https://integratedreporting.org.
 13. KPMG (2013). International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013. Amsterdam. Retrieved from: www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporateresponsibility/Documents/ corporate-responsibility-reporting-survey-2013.pdf.
 14. Lee, K., Yeo, G. (2016). The Association Between Integrated Reporting and Firm Valuation. Review of Quantitative Finance and Accounting, 4 (47), 1221-1250.
 15. Marcinkowska, M. (2011). Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37, 855-870.
 16. Velte, P., Stawinoga, M. (2017). Integrated Reporting: The Current State of Empirical Research, Limitations and Future Research Implications. Journal of Management Control, 3 (28), 75-320.
 17. Zhou, S., Simnett, R., Green, W. (2017). Does Integrated Reporting Matter to the Capital Market? ABACUS. A Journal of Accounting Finance and Business Studies, 1 (53), 94-132.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu