BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalak Jacek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Warzocha Zbigniew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Liminowicz Paulina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Gospodarowanie budżetem domowym przez rodziny korzystające z programu "Rodzina 500+
The Management of Household Budget by the Families Benefiting from "Family 500+" Programme
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 112-123, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Budżet gospodarstwa domowego, Budżet rodzinny, System pomocy rodzinnej, Polityka rodzinna, Świadczenia socjalne, Zasiłki rodzinne, Program Rodzina 500+
Budgets of households, Family budget, Family assistance system, Family policy, Social benefits, Family benefits, Family 500+ program
Note
JEL Classification: D120
summ., streszcz.
Abstract
Głównym celem niniejszej publikacji jest ukazanie roli i znaczenia świadczenia z programu państwowego "Rodzina 500 plus" w decyzjach gospodarstw domowych. Podstawowym źródłem informacji był opracowany autorski kwestionariusz ankietowy. Składał się z on trzech części: wstęp, pytania problemowe oraz metryczkowe. Pytania problemowe dotyczyły obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych, przeznaczenia i wydatkowania pieniędzy z programu. Badania zostały przeprowadzone w okresie styczeń - luty 2017 r. Łącznie w badaniu wzięło udział 120 osób. Z zebranych informacji wynika, że gospodarstwa domowe w dużej mierze starały się oszczędzać przynajmniej część dodatkowo otrzymanej kwoty, a za pozostałą najczęściej były nabywane produkty pierwszej potrzeby i realizowane bieżące wydatki. W szczególności uzyskane środki przeznaczane były na zakup artykułów spożywczych. Część z nich przeznaczono na akumulację - oszczędności. Znaczące kwoty wydatkowano również na zakup sprzętu AGD i RTV. Wielu respondentów nie zrezygnowało z pracy na rzecz prowadzenia gospodarstwa domowego i wychowania dzieci, mimo tego, że obecnie jest to co raz bardziej popularny trend. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to show the role and significance of the benefit from the state programme "Family 500+" in the decisions of the households. The main source of information was an original questionnaire. It consisted of three parts: an introduction, problem and demographic questions. Problem questions concerned the present financial situation of households, allocation and spending of the money from the programme. The research was conducted in the period between January and February 2017 and it included 120 people. The obtained information suggests that households were trying to save at least a part of the received amount, whereas the remaining amount was used to purchase essential products and cover current expenses. In particular, the received money was allocated to buy food products. Some of it was allocated for accumulation - savings. Significant amounts were spent on the purchase of home appliances and home electronics. Many respondents did not resign from their jobs for the benefit of keeping the household and raising children despite the fact that at present it is a more and more popular trend. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bywalec Cz, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych [Economics and finances of households], Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009, s. 54.
  2. Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele i aplikacje [Consumer on the market. Behaviours, models and applications], Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003, s. 78.
  3. Światowy G., Zachowania konsumentów [Consumer behaviours], Wydawnictwo PWE, Warszawa 2006, s. 89.
  4. Woś J, Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów teoria i praktyka [Consumer behaviours - theory and practice], Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011, s. 54.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu