BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Okulicz-Kozaryn Walery (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
What a Management Model do Employees of Polish Local Self-Government Prefer: Eastern or European?
Jaki model zarządzania preferują pracownicy polskiego samorządu terytorialnego: wschodni czy europejski?
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 124-133, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zarządzanie publiczne, Samorząd terytorialny, Administracja publiczna, Modele zarządzania, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Public governance, Local government, Public administration, Management models, Local government units
Note
JEL Classification: D23, H70, P10
summ., streszcz.
Abstract
Podstawowym założeniem badania jest: pracownicy polskiego samorządu terytorialnego, jako obywatele Europy, preferują europejski modelu zarządzania. Podstawowymi metodami badania zostały analiza literatury, ankiety, statystyczna obróbka profili, weryfikacja hipotez statystycznych. Przeprowadzono wywiady w trzech województwach (151 respondentów). Badanie przeprowadzono na podstawie statystycznej analizy preferencji pracowników polskiego samorządu terytorialnego. Przeprowadzono kontrolę dwóch par hipotez statystycznych. Udowodniono, że pracownicy polskiego samorządu wolą wschodni model zarządzania. Cel badania został osiągnięty, jak bardzo silny wynik, ponieważ empiryczne wyniki są istotne statystycznie (0,01). Uzyskane wyniki mogą być przydatne dla krajów Wschodniej Europy. (abstrakt oryginalny)

The main idea of the study is: the employees of Polish Local Self-Government, as citizens of Europe, prefer the European management model. The main research methods were literature review, questionnaire survey, statistical processing of questionnaires, verification of statistical hypotheses. It was asked three general populations of poles (151 respondents, three voivodships). The study was based on the statistical analysis of preferences of the employees of Polish Local Self-Government. The verification of two pairs of statistical hypotheses was performed. It's been proven, that employees of Polish Local Self-Government prefer the Eastern management model. The purpose of the study was achieved as a very strong result, because empirical results are highly statistically significant (0,01). The results can be useful for the countries of the Central and Eastern Europe. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balaban D.C., Abrudan M.C., Iancu I., Irimieş C., Online Communication and PR in Romanian Public Administration. The Case Study of Public Institutions from Transylvania. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2016, 47 E, 20-34.
 2. Bonsón E., Royo S., Ratkai M., Facebook Practices in Western European Municipalities: An Empirical Analysis of Activity and Citizens' Engagement. Administration & Society, 2017, 49, 3, 320-347.
 3. Buda D., Local Authorities' Involvement in Fulfilling the Minor Children Maintenance Obligation, in Protecting and Promoting Children's Rights. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2016, 47 E, 35-48.
 4. BUS_9641_3. (2009) Business_Statistics. Textbook for the Program 'Masters of Business Administration'. NY: Kingston University.
 5. BUS_9641_5M. (2009) Business_Statistics. Textbook for the Program 'Masters of Business Administration'. NY: Kingston University.
 6. Dan S., The New Public Managementis Not That Bad After All: Evidence from Estonia, Hungary and Romania. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2015, 44 E, p. 57-73.
 7. Guluţă M.C., Rusu C., Leadership styles and managerial behavior in Romanian companies. Polish Journal of Management Studies, 2016, 13, 2, 69-80.
 8. Marek M., How many civil servants are there in Poland? Information Technologies, Economics and Law: state and development perspectives. Proceedings of the International scientific-practical Conference, 27-28 April 2017, Chernivtsi, Ukraine, 111-112.
 9. Muhhina K., Governing 'Transition', The Discursive Construction of Public Administration in Post-Cold War Estonia. Administration & Society, 2017, 49, 4, 575-611.
 10. Okulich-Kazarin V., Kalinina D., Shtriker A., Three 'hot' methods to economic security of Poland. Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2014. Proceedings of the International scientific-practical Conference, Warszawa, Poland, 2014, 9-10.
 11. Okulich-Kazarin V., Kazarinov Yu. (2009) Fundamentals of management (Textbook). Moscow: Prometey.
 12. Okulicz-Kozaryn W. The effectivity of management: Theory and statistics of the activity of managers of companies in USA and Russia. A conceptual framework for economic growth in the age of globalization, The monograph. Nurnberg: Verlag SWG imex GMBH Nurnberg, Germany, 2016, 393-402.
 13. Ouchi W. Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1981, 281 p.
 14. Pascale R.T., Athos A.G. The Art of Japanese Management: Applications for American Executives. New York, Simon and Schuster, 1981, 221 p.
 15. Poklonskaya N., Poklonskaya called officials the main problem of the Crimea. (n.d.). Retrieved from http://ren.tv/novosti/2017-02-25/poklonskaya-nazvala-chinovnikov-glavnoy-problemoy-kryma.
 16. Stephen T.T., Titien A., John J.R., HR Role Effectiveness and Organizational Culture in Australian Local Government. Asia Pacific Journal of Human Resources, 2003, 41, 3, 298-315.
 17. Šenková A., Šambronská K., Mitríková J., Matušíková D., Maťková S., Corporate culture as a tool for increasing employee motivation. Polish Journal of Management Studies, 2016, 13, 2, 131-141.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu