BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pamuła Anna (Uniwersytet Łódzki), Gontar Beata (Uniwersytet Łódzki), Czerwonka Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Title
Korzyści i problemy implementacji systemów w środowisku chmury obliczeniowej - studia przypadków polskich przedsiębiorstw
Benefits and Challenges of Cloud-Based Systems: Case Studies from Polish Organizations
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2018, vol. 52, nr 2, s. 127-140, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Wdrożenie systemów, Implementacja, Przedsiębiorstwo, Chmura obliczeniowa, Systemy informatyczne, Studium przypadku
Implementation of systems, Implementation, Enterprises, Cloud computing, Computer system, Case study
Note
JEL Classification: M15; O33
summ., streszcz.
Abstract
Wykorzystanie chmury obliczeniowej z zastosowaniem technologii internetowej wpływa na skalowalność, niezawodność i dostępność systemów informatycznych oraz danych, często zmniejszając koszty funkcjonowania organizacji. Przenoszenie do chmury systemów informatycznych (w tym klasy ERP) jest złożonym procesem i może być źródłem wielu problemów i trudności. Celem artykułu, oprócz rozważań teoretycznych, jest wskazanie, jakie zalety i bariery napotykają polskie firmy podczas wdrażania rozwiązań chmury obliczeniowej w swojej działalności. Zdefiniowanie wniosków umożliwiła analiza dwóch studiów przypadku.(abstrakt oryginalny)

Using cloud computing with web technology affects the scalability, reliability and availability of information and data systems, often reducing the cost of organization. The use and transfer to the cloud of IT systems, including the ERP, can be a source of many problems and difficulties. The aim of the article is, apart from theoretical considerations, an indication of how Polish companies perceive the advantages and barriers of implementation cloud based ERP. The article presents two case studies from Polish companies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. cloud computing advantages (and 5 potential problems), 2014, www.mrc-productivity.com/blog/2014/09/5-cloud-computing-advantages-and-5-potential-problems [dostęp: 20.09.2017].
 2. Abd Elmonem M.A., Nasr E.S., Geith M.H., Benefits and challenges of cloud ERP systems: A systematic literature Review, "Future Computing and Informatics Journal" 2016, Vol. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.fcij.2017.03.003.
 3. Adamczewski P., Organizacje inteligentne wobec wyzwań transformacji cyfrowej, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2017, nr 1.
 4. Czerwonka P., Zastosowanie chmury obliczeniowej w polskich organizacjach, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2016.
 5. Duan J., Faker P., Fesak A., Stuart T., Benefits and drawbacks of cloud-based versus traditional ERP systems, 2012.
 6. Hoseini L., Advantages and Disadvantages of Adopting ERP Systems Served as SaaS from the Perspective of SaaS Users, 2013, http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A647780&dswid=OATDFullTextWindow [dostęp: 20.09.2017].
 7. Kavitha K., Study on Cloud Computing Model and Its Benefits, Challenges, "International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering" 2014, Vol. 2.
 8. Mzar K.H.S., Barriers and drivers in cloud ERP adoption among SMEs, "Journal of Information Systems Research and Innovations" 2015.
 9. Navaneethakrishnan C., A comparative study of cloud based ERP systems with traditional ERP and analysis of cloud ERP implementation, "Int J Eng Comput Sci (IJECS)" 2013, Vol. 2.
 10. Panetto H., Zdravkovic M., Jardim-Goncalves R., Romero D., Cecil J., Mezgar I., New perspectives for the future interoperable enterprise systems, "Computers in Industry" 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compind.2015.08.001.
 11. Shirkan D.B., Cloud Migration Benefits and Its Challenges Issue, "Journal of Computer Engineering", www.iosrjournals.org/iosr-jce/papers/sicete-volume1/8.pdf [dostęp: 20.09.2017].
 12. Weichhart G., Molina A., Chen D., Whitman L., Vernadt F., Challenges and current developments for Sensing, Smart and Sustainable Enterprise Systems, "Computers in Industry" 2016, Vol. 79, DOI: https://doi.org/10.1016/j.compind.2015.07.002.
 13. Zuora Academy, 5 way to reinvent your ERP systems, 2017.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.2.127-140
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu