BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fliegner Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Model dojrzałości zarządzania ryzykiem i jego aspekty procesowe oraz informatyczne
Model of Risk Management Maturity and its Process and it Aspects
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 185-195, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Procesowe podejście do zarządzania, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Risk management, Process-oriented approach, Information and Communication Technology (ICT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu dojrzałości zarządzania ryzykiem oraz jego aspektów procesowych i na tym tle scharakteryzowanie zakresu wsparcia tego modelu przez technologie informatyczne. Metodologia badania - Studia literaturowe, obserwacje praktyki gospodarczej, metoda dedukcji. Wynik - Prezentacja procesowych i informatycznych aspektów dojrzałości zarządzania ryzykiem. Oryginalność/wartość - Opracowanie narzędzia diagnozującego gotowość organizacji do wykorzystania mniej lub bardziej zaawansowanych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

Abstract: Purpose - The aim of the article is to present the risk management maturity model and its process aspects and, in this context, to characterize the scope of support of this model through IT technologies. Design/methodology/approach - Literature studies, observations of business practice, the method of deduction. Findings - Presentation of process and IT aspects of risk management maturity. Originality/value - Development of a tool that diagnoses the organization's readiness to use more or less advanced IT solutions supporting risk management.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Banham, R. (2004). Enterprising Views of Risk Management. Journal of Accountancy, 6 (197), 65-71.
  2. Chuprunov, M. (2013). Auditing and GRC Automation in SAP. Berlin-Heidelberg: Springer.
  3. Jajuga, K. (2007). Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie. W: Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga (s. 13-32). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Kohlegger, M., Maier, R., Thalmann, S. (2009). Understanding Maturity Models. Results of a Structured Content Analysis. W: Proceedings of I-KNOW'09 and I-SEMANTICS'09 (s. 51-61). Graz.
  5. Maier, A.M., Moultrie, J., Clarkson, P.J. (2012). Assessing Organizational Capabilities: Reviewing and Guiding the Development of Maturity Grids. IEEE Transactions on Engineering Management, 1 (59), 138-159.
  6. Moeller, R.R. (2011). COSO Enterprise Risk Management: Establishing Effective Governance, Risk, and Compliance Process. Hoboken: Wiley.
  7. Pöppelbuß, J., Röglinger, M. (2011). What Makes a Useful Maturity Model? A Framework of General Design Principles for Maturity Models and its Demonstration in Business Process Management. W: Proceedings of the Nineteenth European Conference on Information Systems (ECIS 2011). Helsinki: Association for Information Systems (AIS).
  8. Racz, N., Weippl, E., Seufert, A. (2010). A Frame of Reference for Research of Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC). W: Lecture Notes in Computer Science, 6109 (s. 106-117). Berlin-Heidelberg: Springer.
  9. Spanaki, K., Papazafeiropoulou, A. (2016). The Implementation of Governance, Risk, and Compliance. Information Systems Management, 4 (33), 302-315.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu