BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Czyczerski Marcin (Grupa CCC SA)
Title
Kokpity menedżerskie i Business Intelligence w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa
Business Intelligence and Dashboards in Performance Management
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 221-229, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Kokpit menedżerski, Systemy Business Intelligence, Zarządzanie dokonaniami
Management dashboard, Business Intelligence systems, Performance management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest teoretyczne wprowadzenie i krytyczna analiza problematyki wykorzystania systemów Business Intelligence (BI) oraz kokpitów menedżerskich w zarządzaniu dokonaniami współczesnego przedsiębiorstwa, a także porównanie kokpitów menedżerskich z kartami dokonań. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury oraz metodę dedukcji. Wynik - Podstawową rolą systemów Business Intelligence jest pozyskiwanie, przechowywanie i transformacja danych w użyteczne, aktualne i wartościowe informacje, a także skuteczna ich komunikacja. Obecnie kokpity menedżerskie realizują istotne funkcje, które są szczególnie związane z komunikacją i prezentacją informacji wspomagających podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach. Oryginalność/wartość - Współczesne systemy zarządzania dokonaniami stanowią integralną część systemu informacyjnego i kontrolnego przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem systemów BI nastąpiła istotna zmiana możliwości zarządzania dokonaniami, zwłaszcza w raportowaniu zarządczym, wykorzystującym w coraz większym zakresie potencjał kokpitów menedżerskich. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of this paper is the theoretical introduction and critical analysis of using Business Intelligence (BI) and dashboards in performance management of an enterprise. There are also compared dashboards and scorecards in the article. Design/methodology/approach - Literature review, deduction. Findings - BI systems enable data gathering, data storage and data transformation into useful information supporting decision making. Dashboards are used in BI to communicate information effectively. Originality/value - Performance management is an integral part of the enterprise's information and control system. The development of BI systems enable relevant changes of performance management. It refers especially to management reporting where managers can use the big potential of dashboards nowadays.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cokins, G. (2009). Performance Management Integrating Strategy Execution, Methodologies, Risk and Analytics. New Jersey: Wiley & Sons.
 2. Czyczerski, M., Lotz, S. (2016). Rola przywództwa w zarządzaniu dokonaniami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 442, 93-101.
 3. Eckerson, W.W. (2006). Performance Dashboards: Measuring, Monitoring, and Managing Your Business. Hoboken: Wiley & Sons.
 4. Kowalewski, M. (2016). Pomiar dokonań przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie dokonaniami w organizacjach, red. E. Nowak (s. 25-43). Warszawa: PWE.
 5. Kowalewski, M. (2018). Zarządzanie dokonaniami w grupach kapitałowych. W: Rachunkowość zarządcza w grupach kapitałowych, red. E. Nowak (s. 141-154). Warszawa: CeDeWu.
 6. Łada, M., Burnet-Wyrwa, W. (2015). Rozwój samoobsługowych systemów Business Intelligence a zmiany w rachunkowości zarządczej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 245, 133-141).
 7. Melnyk, S.A., Bititci, U., Platts, K., Tobias, J., Andersen, B. (2014). Is Performance Measurement and Man-Agement Fit for the Future? Journal of Management Accounting Research, 25, 173-186.
 8. Negash, S. (2004). Business Intelligence. Communications of the Association for Information Systems, 13. Pobrano z: http://aisel.aisnet.org/cais/vol13/iss1/15.
 9. Nesterak, J. (2010). Business Intelligence jako narzędzie wspierające decyzje zarządcze w firmie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 836, 229-239.
 10. Nesterak, J. (2015). Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. Nita, B. (2009). Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 12. Nita, B. (2014). Sprawozdawczość zarządcza. Analizy i raporty wewnętrzne w controllingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Ziuziański, P., Furmankiewicz, M. (2015). Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji. Ekonomia i Zarządzanie, 1, 44-60.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu