BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnacka-Komorowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Organizacja pracy w biurze rachunkowym
Organization of Work in an Accounting Office
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 289-297, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Praca biurowa, Księgowość, Biuro rachunkowe, Organizacja pracy
Office work, Bookkeeping, Accounting agency, Work organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przeanalizowanie organizacji i podziału pracy na przykładzie dwóch wybranych biur rachunkowych. Jedno z nich należy do mikroprzedsiębiorstw, natomiast drugie jest średniej wielkości przedsiębiorstwem. Metodologia badania - Przeprowadzenie obserwacji migawkowych, rozmów z pracownikami i kierownikami, a także analiza stosowanych procedur. Wynik - Ustalenie specyfiki organizacji pracy w różnej wielkości biurach rachunkowych. Artykuł ma charakter case study, a jego wyników nie można przekładać na sposób funkcjonowania wszystkich biur rachunkowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the presented article is to analyze the organization and division of work in two accounting offices. One of them belongs to micro enterprises, while the other is a medium-sized enterprise. Design/methodology/approach - The adopted research methodology consists in conducting snapshots, interviews with employees and managers, and analyzing the procedures in place. Results - The result of the research is to determine the specifics of work organization in various accounting offices. The article is a case study and its results can not be translated into the functioning of all accounting offices. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chojnacka-Komorowska, A. (2017). Tworzenie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie. Aspekty funkcjonalne, strukturalne oraz narzędziowe. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  2. Chojnacka-Komorowska, A., Nowosielski, K. (2017). Determinanty sprawności procesu ewidencji księgowej w biurze rachunkowym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 471, 102-112.
  3. Jaworski, J. (2009). System rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem w świetle paradygmatu informacyjno-ekonomicznego. W: Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, trendy, problemy (s. 44-55). Toruń: WSB w Toruniu.
  4. Kończewski, K. (2011). Outsourcing procesów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach. Praca doktorska. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  5. Krawiec, W., Kubiak, D. (2011). Organizacja e-księgowości w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 32, 563-578.
  6. Matejun, M. (2011). Ocena wybranych kryteriów charakteryzujących jakość współpracy w ramach outsourcingu rachunkowości i doradztwa podatkowego. W: Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, M. Komańda (s. 60-67). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu