BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Legal Regulations of Internal Audit in Poland
Regulacje prawne audytu wewnętrznego w Polsce
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 367-375, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Audyt wewnętrzny, Sektor finansów publicznych, Regulacje prawne
Internal audit, Public finance sector, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W artykule zaprezentowano opublikowane akty prawne regulujące audyt wewnętrzny w Polsce. Metodologia badania - Badania polegały na analizie regulacji prawnych w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Wynik - Z przeglądu regulacji prawnych audytu wewnętrznego w Polsce wynika, że dotyczą one wyłącznie sektora finansów publicznych. Oryginalność/Wartość - Zwrócono uwagę na potrzebę opracowania rekomendacji w sprawie audytu wewnętrznego w pozostałych sektorach gospodarki. (abstrakt oryginalny)

Purpose - In the paper legal regulations regarding internal audit in Poland are presented. Design/methodology/approach - The research involved the analysis of legal regulations on the subject of internal audit in the public sector. Findings - The overview of the legal regulations of internal audit in Poland reveals that they refer solely to the public sector. Originality/value - It is pointed.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Act of 27 August 2009 - Public Finance Law. Journal of Laws of 2016, item 1870 as amended.
  2. Alkafaji, Y., Hussain, S., Khallaf, A., Majdalawieh, M.A. (2010). Characteristics of an Internal Audit Activity. Report I. Altamonte Springs: Institute of Internal Auditors.
  3. Announcement of the Minister of Development and Finance of 12 December 2016 on Internal Audit Standards for Public Sector Entities. Journal of the Minister of Development and Finance, item 28.
  4. Announcement of the Minister of Finance of 7 November 2017 on the Standard Information about Performance of Internal Audit Activity. Journal of the Minister of Finance, item 220.
  5. Kiziukiewicz, T. (ed.) (2009). Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Warsaw: Difin.
  6. Kiziukiewicz, T. (ed.) (2012). Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych według najnowszej wersji ustawy o finansach publicznych. Warsaw: Difin.
  7. Moeller, R. (2011). Nowoczesny audyt wewnętrzny. Warsaw: Wolters Kluwer.
  8. Regulation of the Minister of Finance of 29 December 2009 on Audit Committee. Journal of Laws of 2016, item 2049.
  9. Regulation of the Minister of Finance of 4 September 2015 on Internal Audit and Information about the Work and Results of the Audit. Journal of Laws, item 1480 as amended.
  10. Winiarska, K. (2017). Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie. Warsaw: Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-32
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu