BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlica Beata (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Title
Wykluczenie społeczne polskich rodzin w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Refleksje socjologa
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 247-254, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Wykluczenie społeczne, Rodzina, Rozwój zrównoważony, Pomoc społeczna, System pomocy rodzinnej, Nierówności społeczne
Social exclusion, Family, Sustainable development, Social assistance, Family assistance system, Social inequality
Note
JEL Classification: D6
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł jest próbą włączenia się w dyskusję nad zjawiskiem wykluczenia społecznego rodzin w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Czy aktualnie funkcjonujące programy wsparcia rodzin, które mają najczęściej finansowy charakter zapobiegają realnie marginalizacji rodzin? Może należałoby podjąć inne pozaekonomiczne formy wsparcia rodziny? Może one szybciej wyeliminowałyby społeczne nierówności z jakimi borykają się polskie rodziny. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to analyze the phenomenon of social exclusion of families in the perspective of sustainable development. Do current family support programs, which are most often of a financial nature, actually prevent family marginalization? Maybe we should take other non-economic forms of family support? Maybe they would sooner remove the social inequalities with which Polish families fight. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 89/457/EEC: Council Decision of 18 July 1989 establishing a medium - term Community action programme concerning the economic and social integration of the economically and socially less privileged groups in society (Official Journal 224, 02/08/1989). (data pobrania 10.05. 2018).
 2. Frąckiewicz L. (red.), Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005.
 3. Górski M. i in., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 4. http://www.edziecko.pl/rodzice/7,79318,19462943,ulga-na-dziecko-2017-2018-kwota-zasady-ulgi-prorodzinnej.htm (data pobrania 10.05.2018).
 5. http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,22684614,pwc-polska-na-4-miejscu-wsrod-panstw-ue-w-zakresie-wsparcia.htm (data pobrania 10.05. 2018).
 6. https://wpolityce.pl/polityka/378197-gus-potwierdza-w-2017-roku-urodzilo-sie-403-tysiace-dzieci (data pobrania 10.05.2018).
 7. https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9823,pozytywne-efekty-500.html (data pobrania 10.05.2018).
 8. Jagodziński W. , Woźniak M., Społeczne i przestrzenne zróżnicowanie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie łódzkim. Raport końcowy, Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy, Łódź 2013.
 9. Jarosz M. (red.), Naznaczeni i napiętnowani. O wykluczeniu politycznym, Oficyna Naukowa s.c., Warszawa 2008.
 10. Konstytucja RP (Dz.U. z 16 lipca 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.).
 11. Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskiej oraz niektóre związane z nimi akty (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30.
 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) ze zm.).
 13. Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim. Raport z badania, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Obserwatorium Integracji Europejskie, Białystok 2010.
 14. Wysokińska Z. ,Witkowska J., Integracja Europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk, PWE, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu