BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Contemporary Tax Depreciation
Współczesna amortyzacja podatkowa
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 3 (93), s. 37-46, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Finanse, Finanse przedsiębiorstwa, Podatek dochodowy od osób prawnych
Tax system, Finance, Enterprise finance, Corporate income tax
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono istotę system amortyzacji podatkowej z ukazaniem zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w tym zakresie. Zastosowano metody analizy literatury oraz krytycznej analizy prawa podatkowego, szczególnie podatku dochodowego od osób prawnych. Zaprezentowano istotę amortyzacji podatkowej w polskim systemie podatku dochodowego. W publikacji zaprezentowano współczesna aspekty amortyzacji podatkowej w kontekście finansów przedsiębiorstwa (abstrakt oryginalny)

The chapter discusses the depreciation tax system, and summarizes the provisions of Polish law on corporate income tax. Methods of literature analysis and critical analysis of tax law, corporate income tax. Presents the essence of tax depreciation in the Polish income tax system. The chapter is original presentation of the tax aspect of depreciation in the context of the corporate finance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. An overview of the main issues that emerged an the first meeting of the subgroup on tax depreciation of assets. CCCTB/WP/007/doc.en, Brussels, 23.2.2005.
 2. Głuchowski, J., Handor, D., Patyk, J., Szymańska, J. (2002). Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Iwin-Garzyńska, J. (2005). Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami. Warszawa: PWE.
 4. Iwin-Garzyńska, J. (2016). Common consolidated corporate tax base (Ccctb) in the theory of corporate finance. International Journal of Accounting and Taxation, 1 (4), 17-51.
 5. Kubacki, R. (2012). Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Wrocław: Unimex.
 6. Litwińczuk, H. (1996). Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych. Warszawa: KiK.
 7. Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Ozaki, N. (1998). An Outline of Japanese Taxes. Tax Bureau Ministry of Finance, Tokyo
 9. Summary Record of the Meeting of the Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group, CCCTB/WP/013. Brussels, 8.7.2005.
 10. Supera-Markowska, M. (2010). Wspólna Skonsolidowana Podstawa Opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE. Warszawa: C.H. Beck.
 11. Tax Guide for Small Business (1993). Washington: Internal Revenue Service.
 12. Tax preferences in Poland. Report of the Ministry of Finance. Annex B: The value of tax preferences (2010). Warsaw: Ministry of Finance.
 13. Law of 15 February 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych [on Corporate Income Tax] (OJ 2000 r. No. 54, pos. 654 with later modifications).
 14. Judgment of the NSA of 21.06.2006. II FSK 921/05. Legalis.
 15. Judgment of the NSA of 27 March 2003, SA/Bd 482/03 unpublished
 16. Judgment of the NSA of 17 April 2008, II FSK 282/07. Published at: http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 17. Judgement of the NSA of 6 June 2006, II FSK 909/05. Published. MoPod 2006/12/44.
 18. Interpretation of the director of the Tax Chamber in Poznań of 26 August 2013. No. ILPB4/423-182/13-2/DS.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.93-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu