BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilczyński Artur (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wykorzystanie modelu Belbina do identyfikacji ról grupowych
Testing Belbin's Model for Team Role Preference
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 303-311, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Praca grupowa, Praca zespołowa, Role społeczne, Zachowania społeczne
Group work, Team work, Social roles, Social behaviour
Note
JEL Classification: J24, J29, O15
summ., streszcz.
Abstract
Belbin's model can help to identify group roles and behaviours accompanying in adoption of a specific group role. The research was carried out on a group of students who received to complete a BTRSPI questionnaire. Results were obtained for the group of students and the speciality (three groups). The analysis covers the hierarchies of the most accepted group roles and the chosen constructive role - placed by the students in the first place in terms of choice during teamwork. The results demonstrated the suitability of the Belbin's model to determine the assumed group role. Analysis of the results shows it was possible to point out the deficit of behaviours that determine the success of the group tasks. In addition, it was shown that in the speciality groups, some roles were not indicated as a constructive role. (abstrakt oryginalny)

Artykuł prezentuje badania nad zastosowaniem modelu Belbina do identyfikacji ról grupowych oraz zachowań towarzyszących przyjęciu określonej roli grupowej. Badania zostały przeprowadzone na grupie studentów, którzy otrzymali do wypełnienia kwestionariusz BTRSPI. W konsekwencji otrzymano wyniki dla grupy studentów oraz z podziałem realizowaną specjalność (wydzielono trzy grupy). Analizie poddano hierarchie najchętniej przyjmowanych ról grupowych oraz wybieraną rolę konstruktywną - stawianą przez studentów na pierwszym miejscu pod względem wyboru podczas pracy zespołowej. Otrzymane wyniki wykazały przydatność modelu Belbina do określenia przyjmowanej roli grupowej. Dzięki analizie wyników można było wskazać na deficyt określonych zachowań mogących decydować o powodzeniu zadania powierzonego do realizacji grupie. Dodatkowo wykazano, że w grupach specjalnościowych część ról grupowych nie była wskazywana jako rola konstruktywna. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aritzeta A., Ayestaran S., Swailes S., Team role preference and conflict management styles, The International Journal of Conflict Management, Vol. 16, No. 2, 2005, 157-182.
 2. Belbin, R. Management Teams: Why They Succeed or Fail, Butterworth-Heinemann, Oxford 1981.
 3. Bennett S., The role of the theatre audience: a theory of production and reception. Doctoral dissertation, Hamilton, Ontario: McMaster University 1988.
 4. Chong E., Role balance and team development: A study of team role characteristics underlying high and low performing teams, Working paper series Vol. 1, No.4, 2005.
 5. Fujimoto M., Team Roles and Hierarchic System in Group Discussion, Group Decision and Negotiation, Vol. 25, Issue 3, 2016, 585-608.
 6. Golson H., Influence for Impact: Increasing Your Effectiveness in Your Organization, H Lloyd Publishing 2011.
 7. Goodman B., Nursing and Collaborative Practice (Transforming Nursing Practice Series), Learning Matters Ltd, Cornwall 2010.
 8. Lupuleac S., Lupuleac Z., Rusu C., Problems of assessing team roles balance -Team design, Procedia Economics and Finance 3, 2012, 935-940.
 9. Mumford T., Iddekinge C., Morgeson, F. , Campion M., The team role test: Development and validation of a team role knowledge situational judgment test. Journal of Applied Psychology, 93, 2008, 250-267.
 10. Myers S., Anderson C., The Fundamentals of Small Group Communication, Loa Angeles, SAGE Publications 2008.
 11. Nazarko L., Managing a Quality Service (Care Management Series), Heinemann, Oxford 2004.
 12. Prichard J., Stanton N., Testing Belbin's team role theory of effective groups, Journal of Management Development, 18 (8), 1999, 652-665.
 13. Robbins S., Zachowania w organizacji [Organizational Behavior], PWE 2004.
 14. Scott J., Stone W., Shay J., Psychodynamic Group Psychotherapy, New York, NY: Guilford Press 2007.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu