BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasztalska Anastazja Magdalena (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Market of a Luxury Goods and Services in England
Rynek dóbr i usług luksusowych w Anglii
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 363-372, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Dobra luksusowe, Decyzje konsumenckie, Zachowania konsumenta
Luxury goods, Consumer decision, Consumer behaviour
Note
JEL Classification: F14, F20, M11, M20, M30, N14
summ., streszcz.
Country
Anglia
England
Abstract
Rynek towarów i usług luksusowych zawsze był ważnym sektorem gospodarki Anglii. Decyzje konsumentów o zakupie dóbr ekskluzywnych wynikają z uwarunkowań historycznych, gospodarczych, kulturowych i geograficznych. Klienci towarów luksusowych w Anglii, mają wiele wspólnego, ale mają zupełnie inne motywy, które kierują nimi podczas zakupu dóbr luksusowych. Artykuł ma na celu sprecyzowanie czym jest luksus dla klientów angielskich, jakie są jego determinanty oraz co sprawia, że w ich odczuciu dany produkt jest produktem ekskluzywnym. Najważniejszym celem artykułu jest wyszczególnienie powodów, dla których Brytyjczycy kupują dobra luksusowe. (abstrakt oryginalny)

The luxury goods and services market has always been an important sector of the England economy. Consumers' decisions to buy exclusive goods are a result from historical, economic, cultural and geographic conditions. Customers of a luxury goods in England have much in common, but they have completely different motives that guide them when they buy luxury goods. The article aims are to clarify what is the luxury for English customers, what are its determinants and what makes them feel the product is an exclusive item. The most important goal of the article is to specify the reasons why the British buy luxury goods. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong A., Luxury industry in Britain is worth up to £54bn, The Telegraph, 31.08.2015r. [in English].
 2. Bradner L., Roman Empire's 'Ancient Luxury' shows timeless appeal at Getty Villa, Los Angeles Times, 07.02.2015r. [in English].
 3. Chevalier M., Mazzalovo G.: Luxury Brand Management: A World of Privilege. Singapur: John Wiley & Sons, 2012, p. 3-5, 12. [in English].
 4. de La Fontaine J., Les Amours de Psyche et de Cupidon, 1669. [in French].
 5. Deloitte, United Kingdom, The luxury opportunity, The evolving UK luxury consumer - and how luxury brands can respond, 2015 Raport. [in English].
 6. Dubois B., Laurent G., Attitudes Towards the Concept of Luxury. An Explanatory Analysis, w: Asia-Pacific Advances in Consumer Research. No 1. Red. S. Meng Leong, J.A. Cote. Singapur 1994, p. 273-278. [in English].
 7. Dubois B., Laurent G., Luxury Possesions and Practices: An Empirical Scale, European Advances in "Consumer Research" 1995, Vol. 2, p. 69-77. [in English].
 8. Kędziora M., 30 british brands, that you should know, mr. Vintage blog, 18.08.2014. [in Polish].
 9. La Barbera P.A., Hirschmann E.C., Sheth J.N., The Nouveaux Riches: Conspicuous Consumption and the Issue of Self-Fullfillment. Research in Consumer Behavior, Routledge, Londyn 1999, p.181-182. [in English].
 10. McKinsey and Company, The British luxury market: Growing sales from £5 million to £500 million, Apparel, Fashion & Luxury Group, March 2016. [in English].
 11. Mortelmans D., Sign Values of Distinction. The Concept of Luxury, "Semiotica" 2005, Vol. 157, No. 1/ 4, p. 497-520. [in English].
 12. Sudjic D., Puchejda A.: Język rzeczy : dizajn i luksus, moda i sztuka : w jaki sposób przedmioty nas uwodzą? [The language of an items: design and luxury, fashion and art : in which way the items seduces us?] Kraków: Karakter, 2013, p. 133-134, 136. [in Polish].
 13. Vigneron F., Johnson L., A Review and a Conceptual Framework of Prestige-Seeking Consumer Behavior, "Academy of Marketing Science Review" 1999, No 1. [in English].
 14. Welsh F.: The Four Nations: A History of the United Kingdom. HarperCollins, 2010. [in English].
 15. Wiedmann P., Hennigs N., Siebers A., Measuring Consumers' Luxury Value Perception: A Cross-Cultural Framework, "Academy of Marketing Science Review" 2007, No 7. [in English].
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu