BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbaraszewska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym
Methods for Estimating Transfer Prices in Polish Tax Law
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 3 (93), s. 145-153, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Ceny transferowe, Grupa kapitałowa, Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Transfer pricing, Capital group, International enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie istoty metod wyceny transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł i dokumentów, aktów prawnych, metodę indukcji i wnioskowanie. Wynik - Dzięki przeprowadzonym badaniom przedstawiono istotę metod szacowania cen transferowych. Oryginalność/wartość - Przedstawione w niniejszym artykule treści stanowią syntetyczne zestawienie metod wyceny transakcji przeprowadzanych między podmiotami powiązanymi.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to present the methods of transaction valuation between related entities. Design/methodology/approach - The study uses a source and document analysis method, induction method and inference. Findings - The research presents the essence of transfer pricing estimation methods Originality/value - The content presented in this article is a synthetic list of valuation methods for transactions carried out between related parties.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ceny transferowe 2017/2018 duże zmiany w dokumentacji podatkowej, http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/dokumentacja-i-rozliczanie/733026 (27.05.2018).
 2. Gierusz, B., Martyniuk, T. (2016). Pomiar i ujawnianie transakcji między podmiotami powiązanymi. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (11), 78-93.
 3. Mika, J.F. (2017). Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności. Przykłady. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 4. Piątek, E. (2007). Polityka bilansowa grupy kapitałowej. Warszawa: CeDeWu.
 5. Sojak, S. (2001). Ceny transferowe, Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Sojak, S., Baćkowski, D. (2003). Ceny transferowe. Aspekt podatkowy. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 7. Szymański, K.G., Pietrasik, A. (2003). Ceny transferowe. Istota - szacowanie cen - ryzyka podatkowe - dokumentacja podatkowa. Gdańsk: ODDK.
 8. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
 9. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2016, poz. 2032 z późn. zm.
 10. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2016, poz. 1888 z późn. zm.
 11. Wyciślok, J. (2014). Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane. Przerzucanie dochodów. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.93-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu