BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopiński Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Porębski Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Próba oceny efektywności banków komercyjnych z uwzględnieniem dynamiki ich rentowności
An Attempt to Assess the Effectiveness of Commercial Banks Against the Dynamics of Their Profitability
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 83-94, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Banki komercyjne, Efektywność banków, Metody portfelowe, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Commercial banks, Banks' efficiency, Portfolio methods, Data Envelopment Analysis (DEA)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Z astosowanie m etody DEA i macierzy strategicznej w ocenie efektywności banków komercyjnych z uwzględnieniem dynamiki rentowności. Metodologia badania - W realizacji celu wykorzystano metodę analizy obwiedni danych, znanej jako DEA i modyfikację macierzy strategicznej. Wynik - Dokonano zobrazowania i analizy sytuacji konkurencyjnej w sektorze bankowym dzięki narzędziom DEA i macierzy strategicznej poprzez naniesione wartości ze sprawozdań finansowych banków. Oryginalność/wartość - W artykule przedstawiono próbę zastosowania narzędzia analizy strategicznej i metody ilościowej, by dokonać spójnej oceny efektywności ekonomicznej banków przeprowadzonej względem rentowności określonej klasycznym wskaźnikiem ROE i wielkością przychodów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Application of the DEA method and strategic matrix in assessing the effectiveness of co-operative banks was taking into account the dynamics of profitability. Design/methodology/approach - To accomplish the goal DEA method and strategy matrix was created with financial statements data. Findings - The picture of the competitive situation in the banking sector was illustrated and analyzed, thanks to the DEA tool and the strategic matrix through the reported values from the banks' financial statements. Originality/value - Paper presents application of strategic analysis tool and a quantitative method to make a consistent assessment of the banks' economic efficiency carried out in relation to profitability determined by the classic ROE and revenue.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W.W. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies Data Development Analysis. Management Science, 30.
 2. Burnes, B., (2017). Managing Change. London: Pearson Education.
 3. Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E.L. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2.
 4. Daszyńska-Żygadło, K. (2015). Wycena przedsiębiorstwa podejście scenariuszowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Davis, M.L., Edge, J.T. (2004). Executive Compensation: The professional's Guide to Current Issues & Practices. San Diego: Windsor.
 6. Gierszewska, G., Romanowska, M. (2017). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 7. Gospodarowicz, A. (2002). Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów: Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 8. Guzik, B. (2009). Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA. Badania Operacyjne i Decyzje, 1.
 9. Hawawini, G., Viallet, C. (2009). Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy. Warszawa: PWE.
 10. Hax, A., Majluf, N. (1996). The Strategy Concept and Process. Prentice-Hall: Upper Saddle River.
 11. Kopiński, A. (2016). Analiza rentowności wybranych banków komercyjnych w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 4 (50).
 12. Kontes, P. (2015). The CEO, Strategy, and Shareholder Value: Making the Choices that Maximize Company Performance. Wiley.
 13. Kucharski, A. (2014). Metoda DEA w ocenie efektywności gospodarczej. Łódź: Wydawnictwo KBO.
 14. Obłój, K. (2014). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
 15. Porębski, D. (2017) Analiza sytuacji konkurencyjnej na rynku zakładów ubezpieczeń za pomocą zmodyfikowanej macierzy opłacalności biznesu. Nauki o Finansach, 4.
 16. Stola, E., (2011). Efektywność techniczna a efektywność finansowa banków komercyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 639.
 17. Smith, P. (1997). Model Misspecification in Data Envelopment Analysis. Annals of Operations Research, 73, 233-252. DOI:10.1023/A:1018981212364.
 18. Szczepankowski, P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Świtłyk, M., Wilczyński, A. (2015). Zastosowanie indeksu Malmquista do badania zmian efektywności na uczelniach publicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, 514-525.
 20. Walkenbach, J. (2013). Biblia Excela 2013. Gliwice: Helion.
 21. Ziębicki, B. (2014). Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu