BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bórawski Piotr (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Kuptsova Mariia (Cherkasy State Technological University, Ukraine), Slis Andrii (Cherkasy State Technological University, Ukraine), Wyszomierski Rafał (Higher School of Agribsiness in Łomża, Poland)
Title
Sustainable Development of Biogas Market in the European Union
Zrównoważony rozwój rynku biogazu w krajach Unii Europejskiej
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 387-398, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Biogaz, Biomasa, Rozwój zrównoważony, Odnawialne źródła energii, Alternatywne źródła energii, Surowce energetyczne, Odpady
Biogas, Biomass, Sustainable development, Renewable energy sources, Alternative energy sources, Energy raw materials, Wastes
Note
JEL Classification: Q2, Q4, Q5
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Biogaz jest alternatywnym źródłem energii odnawialnej w Europie. Surowiec (biomasa) do biogazu może być odpadem z różnych branż. Istnieją dwie metody generowania biogazu, które umożliwiają przetwarzanie odpadów organicznych w dostępne źródło energii: termiczne i chemiczne. W tym artykule omówiono środowiskowe aspekty wykorzystania biogazu jako bezpiecznego źródła dla środowiska. Z ekonomicznego punktu widzenia wielkoskalowe wdrożenie przemysłu biogazowego zostało osiągnięte przez kraje wysoko rozwinięte, takie jak Niemcy i Wielka Brytania. Niestety ta technologia nie jest dostępna we wszystkich krajach. Kierunek produkcji biogazu uważany jest za bardzo obiecujący, a w przyszłości spodziewany jest znaczny wzrost liczby biogazowni. (abstrakt oryginalny)

Biogas is an alternative renewable energy source in Europe. The feedstock (biomass) for biogas can be waste from various industries. There are two methods of biogas generation that allow processing of organic waste into an accessible energy resource: thermal and chemical. This article also discusses the environmental aspects of using biogas as a safe source for the environment. From an economic point of view, the large-scale implementation of the biogas industry was achieved by highly developed countries, such as Germany and the United Kingdom. Unfortunately, this technology is not available in all countries. The direction of biogas production is considered very promising and over time a significant increase in biogas plants is expected. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aktas R., Dulger E., Economic and Environmental Impacts of Biogas, Gaziosmanpaşa University, Agricultural Faculty, Biosystem Engineering, Tokat ; Gaziosmanpaşa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Graduate Student, Tokat, 2012, 271-278.
  2. Bond, T., Templeton, M. R. History and future of domestic biogas plants in the developing world. Energy for Sustainable development,2011, 347-354.
  3. Karapidakis E. S.; Tsave A. A.; Soupios P. M.; Katsigiannis Y. A., Science article "Energy efficiency and environmental impact of biogas utilization in landfills, Department of Natural Resources and Environment, Technological Educational Institute of Crete, Chania, 73133, Greece 2010.
  4. Perspectives for Biogas in Europe, The Oxford Institude of Energy Studies [2012]: p. 7-38.
  5. Ryckebosch, E., Drouillon, M., & Vervaeren, H., Techniques for transformation of biogas to biomethane. Biomass and bioenergy, 2011, 1633-1645.
  6. Statistical Report of European Biomass Association 2016.
  7. The state of renewable energies in Europe, EurObserv'ER (2011).
  8. Torrijos M., State of Development of Biogas Production in Europe, Sciense article of International Conference on Solid Waste Management, 2016.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu