BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacperska Elżbieta M. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rozmieszczenie regionalne bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
Regional Distribution of Direct Foreign Investments in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 399-410, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Zróżnicowanie regionalne, Zatrudnienie, Eksport, Import
Foreign investment, Direct investments, Regional diversity, Employment, Export, Import
Note
JEL Classification: F 21
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie zróżnicowania regionalnego bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Analiza obejmowała lata 2010 -2016. Z analizy wynika, że rozmieszczenie inwestorów w Polsce jest zróżnicowane regionalnie. Regionami szczególnie atrakcyjnymi dla inwestorów zagranicznych były województwo mazowieckie, śląskie, i wielkopolskie. Natomiast województwo lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie to regiony, gdzie inwestorów zagranicznych jest najmniej. (abstrakt oryginalny)

In this paper, an analysis of foreign direct investment in terms of regional differences was conducted. The analysis covered the period 2010-2016. The analysis shows that the distribution of investors in Poland is varied regionally. Regions particularly attractive for foreign investors were Mazowieckie, Śląskie i Wielkopolskie. In contrast, Lubelskie, Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie are regions where foreign investors are the least. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, [International economic relations] PWE, Warszawa 2002.
 2. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 r., [Economic activity of entities with foregin capital in 2010] Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2011.
 3. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2011 r., [Economic activity of entities with foregin capital in 2011] Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2012.
 4. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2012 r., [Economic activity of entities with foregin capital in 2012] Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2013.
 5. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 r., [Economic activity of entities with foregin capital in 2013] Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2014.
 6. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2014 r., [Economic activity of entities with foregin capital in 2014] Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2015.
 7. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2015 r., [Economic activity of entities with foregin capital in 2015] Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2016.
 8. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2016 r., [Economic activity of entities with foregin capital in 2016] Analizy statystyczne. GUS, Warszawa 2017.
 9. Kacperska E., The regional variation of foreign direct investment in Poland, Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture Vol. 14 (29), nr 4, 2014.
 10. Kacperska E., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju przedsiębiorczości w sektorze rolno-spożywczym w Polsce. [The role of direct foreign investments in the development of entrepreneurship in the agri-food sector in Poland] Praca doktorska. SGGW Warszawa 2000.
 11. Kacperska E., Foreign direct investment in world economy, Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture 2016, Vol. 16 (31), nr 4.
 12. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów [Foreign direct investment in building the competitiveness potential of enterprises and regions] Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika. Toruń 2007.
 13. Woźniak-Miszewska M., Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw, Studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych, [Cross-border mesoeconomics enterprises. Study of foreign direct investment in the development of economic regions] Difin, Warszawa 2012.
 14. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2017 r., [Foreign direct investments in Poland in 2017] NBP Warszawa 2018.
 15. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2016 roku, [Foreign direct investments in Poland and Polish direct investments abroad in 2016] NBP, Warszawa 2018.
 16. World Investment Report 2018, Investment and new industrial policies, UNCTAD United Natoins, New York and Geneva, 2018.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu