BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Amberg Nora (Szent István University, Gödöllő, Hungary)
Title
Sustainability Backround of Producing and Selecting Cosmetics, with Special Precautions for Product Instruments
Podstawy zrównoważonej produkcji i doboru kosmetyków ze szczególnymi środkami ostrożności stosowania produktów
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 411-423, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Kosmetyki, Produkcja kosmetyków, Rynek kosmetyków, Rozwój zrównoważony
Cosmetics, Production of cosmetics, Cosmetics market, Sustainable development
Note
JEL Classification: M30, M31, M37
summ., streszcz.
Abstract
W artykule omówiono rolę zrównoważonego rozwoju w kontekście produkcji i doboru kosmetyków, zwracając szczególną uwagę na prezentację odmian naturalnych kosmetyków oraz sztucznych (chemicznych) kosmetyków z naturalnymi substancjami. Szkodliwe składniki kosmetyków mają negatywny wpływ zarówno na zdrowie konsumenta, jak i na najbliższe otoczenie. W większości przypadków kosmetyki chemiczne można zastąpić naturalnymi roztworami lub kosmetykami naturalnymi, które mają korzystny wpływ na zdrowie i środowisko, mając na uwadze długoterminowo zrównoważone, tj. mniej zanieczyszczone środowisko i pozytywny wpływ na obecny status środowiska. Konsumenci nie powinni obawiać się, że naturalne produkty kosmetyczne nie będą tak skuteczne, jak ich chemiczne odpowiedniki. Producenci kosmetyków coraz częściej skupiają uwagę na tym, aby w laboratoriach przygotowywano kosmetyki, które są naturalnie aktywne, a składniki i opakowania są wytwarzane i sprzedawane w krótkim łańcuchu sprzedaży. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the role of sustainability in the light of the production and selection of cosmetics, paying special attention to the presentation of varieties of natural cosmetics and chemicals with natural substances. The detrimental cosmetic ingredients have a negative impact on both the consumer's health and the immediate environment. In most cases, chemical cosmetics can be replaced by natural solutions, otherwise natural cosmetics that have a beneficial effect on health and the environment, bearing in mind the long-term sustainable, i.e. less polluted environment and the positive influence of the current environmental status. Consumers should not even fear that natural cosmetic products will not be as effective as their chemical counterparts. The factories of cosmetic companies are increasingly focusing attention on the fact that in their factories' laboratories cosmetics that are naturally active, ingredient and packaged are manufactured and sold through the sales chain. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Butler H. (ed.), Pocher's Perfumes, Cosmetics and Soaps, 10th Edition, Kleewer Academic Publishers, London, UK, 2000, 66-503.
 2. Ecco-Verde: Characteristics of natural cosmetics: https://www.ecco-verde.hu/info/beauty-blog/a-naturkozmetikumok-kueloenboezo-jellemzoi (downloaded: 08.06.2018).
 3. Global Economy Online 03.04.2015, New direction in the Hungarian cosmetics market, https://www.vg.hu/vallalatok/uj-irany-a-magyar-kozmetikai-piacon-447509/ (downloaded: 05.06.2018).
 4. Happy skin: Kamilla Göcsei: How do you poison yourself in the bathroom? (www.happyskin.hu) (downloaded: 10.07.2018.).
 5. Khan I. A., Abourashed E. A., Leung's Encyclopedia of Commom Natural Ingredients, Used in Food, Drugs and Cosmetics, Third Edition, John Wiley & Sons Inc., Chicago, Illinois, USA, 2010, 1-637.
 6. Professional cosmetics, https://professzionalis-kozmetikumok.hu/kozmetikum-kozmetikai-termek-kategoria-kategoriak/ (downloaded: 05.06.2018.)
 7. Rhein L. D., Schlossman M., O'lenick A., Somasundaran P. (eds): Surfactants in Personal Care Products and Decorative Cosmetics,Third Edition, Vol. 135., CRC Press Taylor & Francis Group, London-New York, 2007, 1-107.
 8. Rogiers V., Pauwels M., Safety Assessment of Cosmetics in Europe, Vol. 36., S. Karger AG, P.O. Box, CH-4009, Basel, Schwitzerland, 2008, 94-129.
 9. Sahota A., Sustainability: How the cosmetics industry is greening up. John Wiley & Sons, Ltd., 2014, 239-255.
 10. Salvador A., Chisvert A. (eds), Analysis of Cosmetic Products, Elsevier B.V., Oxford, UK, 2007, 43-83.
 11. What makes the natural cosmetics natural? http://blog.kremmania.hu/2011/03/mitol-natur-naturkozmetikum.html (downloaded: 03.11.2017).
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu