BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puławski Mieczysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wykorzystanie faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce
Using Factoring as a Financing Source for Enterprises in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 149-160, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Źródła finansowania, Faktoring, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Source of financing, Factoring, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie istoty faktoringu oraz skali jego wykorzystania jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce. Metodologia badania - w artykule dokonano analizy opisowej oraz analizy statystycznej rynku faktoringu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2010-2016/2017. Wynik - Wynikiem analizy jest potwierdzenie hipotezy o szybkim rozwoju rynku faktoringu w Polsce w badanym okresie. Rosły przy tym nie tylko obroty faktoringowe, lecz również zwiększyła się liczba przedsiębiorstw korzystających z usług faktorów. Oryginalność/wartość - zbadanie skali wykorzystywania faktoringu przez przedsiębiorstwa w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na strukturę faktorantów oraz stosowane przez nich rodzaje faktoringu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - To present the idea of factoring and the scope of its use as a financing source for enterprises in Poland. Design/methodology/approach - The article contains the analysis, both descriptive and statistical, of the factoring market in Poland, with a special focus on the period between 2010 and 2016/2017. Findings - As a result of the analysis, the hypothesis that in the considered period the factoring market in Poland saw a fast growth has been confirmed. Not only did the factoring turnover grow, but also the number of enterprises using the services of factors was on the rise. Originality/value - The examination of the extent to which factoring has been used by enterprises in Poland, with a special focus on the structure of suppliers and the types of factoring they use. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. GUS (2006-2016). Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych (raporty za lata: 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). Pobrano z: https://stat.gov.pl.
 2. GUS (2010-2016). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych (raporty za lata 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). Pobrano z: https://stat.gov.pl.
 3. GUS (2017). Skorygowany szacunek produktu krajowego brutto za 2016 r. GUS: Warszawa, 23.10.2017 r. Pobrano z: https://stat.gov.pl.
 4. https://enf.en.com/total-factoring.html.
 5. https://fci.nl/en/about-factoring/statistics.
 6. Jakowiecki, M., Żbikowski, A. (2016). Z historii Polskiego Związku Faktorów. Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów, 5.
 7. Kreczmańska-Gigol, K., Pajewska-Kwaśny, R. (2010). Faktoring. Przewodnik dla przedsiębiorcy. Warszawa: Raiffeisen Bank Polska SA.
 8. Polski Związek Faktorów. Pobrano z: http://faktoring.pl.
 9. Sieradzka, K. (2012). Faktoring jako finansowy instrument współczesnego przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5.
 10. Sobol, I. (2005). Faktoring międzynarodowy. Sposób na finansowanie eksportu. Kraków: Oficyna wydawnicza.
 11. UNIDROIT (1988). Convention on International Factoring (Ottawa, 28 May 1988). Pobrano z: www.unidroit.org/ instruments/factoring.
 12. www.unidroit.org/status-1988-factoring.
 13. www.yapikredifaktoring.com.tr/_pdf/grif-text.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu