BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondej Mikołaj (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorant)
Title
Tooling jako środek trwały dla celów podatkowych
Recognition of Tooling as a Fixed Asset for Tax Purposes
Source
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2012, nr 3, s. 72-76
Keyword
Podatek dochodowy od osób prawnych, Opodatkowanie, Środki trwałe, Środki trwałe w przedsiębiorstwie
Corporate income tax, Taxation, Fixed assets, Fixed assets in enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł omawia wybrane problemy związane z zaliczeniem do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z udostępnianiem własnych maszyn i narzędzi podmiotom trzecim (tzw. tooling). Autor koncentruje się na analizie dopuszczalności uznania toolingu za środek trwały. Przeprowadzona przez autora analiza została oparta na przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wybranych interpretacjach podatkowych oraz wyrokach sądów administracyjnych. (abstrakt oryginalny)

The article discusses problems concerning the question of including in the tax deductible cost expenses related to the process of providing a third party with machinery as well as tools (tooling). The author focuses on the analysis of admissibility of tooling's recognition as fixed assets. The foregoing analysis has been based on provisions of the Personal and Company Income Tax Act, selected tax rulings as well as rulings of administrative courts. (original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2084-0403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu