BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bogołębska Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Efektywność wybranych funduszy inwestycyjnych
Rates of Return And Management Fees - Comparative Analysis of Investment Funds
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 235-242, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Wskaźniki efektywności, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Investment funds, Effectiveness ratios, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu była ocena efektywności funduszy inwestycyjnych, które swoje aktywa inwestują w akcje małych i średnich spółek na rynku polskim. Metodologia badania - Zaprezentowano tradycyjne mierniki oceny efektywności funduszy inwestycyjnych - wskaźnik Sharpa, Treynora i Jensena. Tradycyjną grupę wskaźników efektywności porównano ze stopami zwrotu dla indeksów giełdowych - mWIG40 i sWIG80. Wynik - Osiągnięte przez fundusze wyniki należy ocenić negatywnie, mimo dodatnich wyników dla poszczególnych wskaźników. Wskazane jest ich również porównanie na tle innych instrumentów finansowych bądź innej grupy funduszy inwestycyjnych. Oryginalność/wartość - Przedstawione wyniki są kompendium wiedzy przede wszystkim dla inwestorów indywidualnych poszukujących różnych możliwości inwestowania. (abstrakt oryginalny)

Aim - The aim of the article is to assess the effectiveness of investment funds that invest their assets in shares of small and medium-sized companies on the Polish market. Design/methodology/approach - The traditional measures of the investment fund effectiveness assessment were presented - the Sharp, Treynor and Jensen rates. Result - The results achieved by the funds should be accepted and assessed positively. It is also advisable to compare them against other financial instruments or other groups of investment funds. In the assessed group it should be pointed out that despite the positive results achieved by the funds - the group should be assessed as moderately attractive to individual investors. Originality/value - The presented results are a compendium of knowledge primarily for individual investors looking for various investment opportunities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CBOS (2013). Wizerunek funduszy inwestycyjnych. Raport z badania. Pobrano z: http://www.cbos.pl (30.07.2017).
 2. Clarke, R., Silva, H., Thorley, S. (2002). Portfolio Constraints and the Fundamental Law of Active Management. Financial Analysts Journal, 5 (58).
 3. Duda-Piechaczek, E. (2008). Fundusze inwestycyjne w praktyce. Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli.
 4. Ferreira, M.A., Keswani, A., Miguel, A.F., Ramos, S.B. (2012). The Determinants of Mutual Fund Performance: A Cross-Country Study. Review of Finance, 2 (26).
 5. Gabryelczyk, K. (2006). Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 6. Haugen, R.A. (1996). Teoria Nowoczesnego Inwestowania. Warszawa: WIGPress.
 7. Ignatiuk, S. (2012). Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych. Economy and Management, 3.
 8. Kamińska-Szmaj, I. (red.) (2001). Słownik Wyrazów Obcych. Wrocław: Wydawnictwo Europa.
 9. Kaniel, R., Saar, G., Titman S. (2008). Individual Investor Trading and Stock Returns. Journal of Finance, 1 (63).
 10. Kwiecień, P. (2012). Fundusze inwestycyjne - jakie są ich rodzaje, gdzie i jak inwestują nasze pieniądze, jak wybrać najlepszy. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
 11. Miziołek, T., Trzebiński, A.A. (2017). Efektywność polskich funduszy inwestycyjnych - przegląd metod i literatury. Finanse, 1.
 12. Raport Europejskiego Banku Centralnego (2009). Manual On Investment Fund Statistics. Germany: Central Bank. Pobrano z http://www.ecb.europa.eu (6.12.2017).
 13. Ustawa z 2.10.2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Dz.U. nr 146, poz. 1546.
 14. Witkowska, D. (2009). Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005-2007. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74.
 15. Zamojska, A. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: CH. Beck.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu