BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kubiak Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Reakcja inwestorów na politykę wypłat dywidendy, a zmiany koniunktury giełdowej
Investors' Reaction to Dividend Announcement and Stock Market Phases
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 243-253, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Polityka dywidend, Cykl koniunkturalny, Efekt sygnalizacji, Analiza zdarzeń
Dividend policy, Business cycles, Signalling effect, Event study
Note
streszcz., summ., Badania zostały sfinansowane ze środków projektu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (2015/19/D/HS4/01950).
Abstract
Cel - Celem artykułu jest określenie związku między wartością wypłacanych dywidend a wielkością nadwyżkowych stóp zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1998-2014. Badania prowadzono z wyróżnieniem okresu koniunktury oraz dekoniunktury. Metodologia badania - Jako metodę badawczą wykorzystano analizę zdarzeń ze skumulowaną nadwyżkową stopą zwrotu CAAR jako miarą reakcji inwestorów na stosowaną politykę dywidendy. Jako benchmark wykorzystano trzy modele: średniej stopy zwrotu, indeksowy oraz rynkowy. Wynik - Przeprowadzone badania nie dają jednoznacznych wyników. Jednak, w większości przypadków, potwierdzają hipotezę o informacyjnej zawartości dywidend. Oryginalność/wartość - Wyniki badań empirycznych zawierają dane dotyczące wszystkich przypadków w okresie 1998-2014, w których można było stwierdzić wzrost lub spadek wartości wypłacanych dywidend analizowanych w czasie hossy oraz bessy na rynku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of this paper was to test the relation between changes in dividends paid, and the amount of abnormal returns. The issue was empirically tested for companies listed on the Warsaw Stock Exchange between 1998 and 2014, so in a bull and a bear market phase. Design/methodology/approach - Event study analysis with the cumulative abnormal rate of return was used as a measure of investors' reaction to the change in the value of dividends. Three models were used as a benchmark, namely: the index, the market and the mean-adjusted models. Findings - The results are ambiguous. However, in most of the cases they confirm the hypothesis on the informational content of dividends. Originality/value - The research study includes data on all dividend payments of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 1998-2014. The research concerns all of the cases, in which it was possible to calculate the increase or decrease in the value of dividends paid during the bull market and the bear market phase, respectively.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aharony, J., Swary, I. (1980). Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stock-holders' Returns: An Empirical Analysis. The Journal of Finance, 35.
 2. Bhattacharya, S. (1979). Imperfect Information, Dividend Policy, and The Bird in the Hand Fallacy. The Bell Journal of Economics, 1 (10).
 3. Below, S., Johnson, K, (1996). Analysis of Shareholder Reaction to Dividend Announcements in Bull and Bear Markets. Journal of Financial and Strategic Decisions, 3 (9).
 4. Brickley, J. (1983). Shareholder Wealth, Information Signalling and the Specially Designed Dividend. The Journal of Financial Economics, 12.
 5. Czapiewski, L., Kubiak, J. (2017). Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spólek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (86).
 6. Dasilas, A., Leventis, S. (2011). Stock Market Reaction to Dividend Announcements: Evidence from the Greek Stock Market. International Review of Economics and Finance, 20.
 7. Faloye, B, Oluwole, F.(2014). Dividend announcement on share prices in a bull and a bear market phase. Journal of Economics and International Finance, 6.
 8. Frasyniuk-Pietrzyk, M., Walczak, M. (2014). Wpływ informacji o wypłacie dywidendy na notowania spółek na GPW w Warszawie w latach 2006-2013. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 7.
 9. Healy, P., Palepu, K. (1988). Earnings Information Conveyed by Dividend Initiations and Omissions. The Journal of Financial Economics, 21.
 10. Kowerski, M. (2011). Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne. Kraków-Rzeszów-Zamość: Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo WSE w Krakowie - WSIiZ w Rzeszowie - WSZiA w Zamościu.
 11. Michaely, R., Thaler, R., Womack, K. (1995). Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction or Drift? The Journal of Finance, 50.
 12. Miller, M.H., Rock, K. (1985). The Dividend Policy under Asymmetric Information. The Journal of Finance, 4 (40).
 13. Perepeczo, A. (2010). Analiza zdarzenia i jej zastosowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 632.
 14. Pettit, R. (1972). Dividend Announcements, Security Performance, and Capital Market Efficiency. The Journal of Finance, 27.
 15. Pieloch-Babiarz, A. (2015). Cateringowe aspekty wypłaty dywidendy a koniunktura giełdowa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H - Oeconomia, 4.
 16. Słoński T., Zawadzki, B. (2012). Analiza reakcji inwestorów na zmianę wielkości wypłacanej dywidendy przez spółki notowane na GPW w Warszawie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H - Oeconomia, 1.
 17. Tuzimek, R. (2012). Wpływ wypłat dywidendy na wartość akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 254.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu