BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Elistratova S.I. (Povolžskaâ Gosudarstvennaâ Socialʹno-gumanitarnaâ Akademiâ, Samara, Rosja, doktorantka)
Title
Faktory uspešnogo formirovaniâ učebnyh umenij mladših školʹnikov
Source
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2012, nr 3, s. 100-105, tab.
Keyword
Nauczanie, Proces nauczania, Metody nauczania
Teaching, Teaching process, Teaching method
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł koncentruje się na relacjach i wzajemnym oddziaływaniu, jakie powinny mieć miejsce, w innowacyjnej szkole pomiędzy pedagogami, uczniami i rodzicami. Nauczanie, jak i wychowanie powinno być rozpatrywane jako nierozłączna jedność. Jednym ze sposobów organizacji wzajemnego oddziaływania wszystkich uczestników procesu nauczania i wychowania jest zbudowanie "szkolnego laboratorium", celem którego jest koordynacja działalności podmiotów procesu dla tworzenia kompetencji samozarządzania uczących się. Proces jak i etapy tworzenia przedstawione zostały przez aktorkę artykuły w formie schematów. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on relations and interactions between teachers, students and parents which should be developed in an innovative school. Teaching as well as education ought to be seen as an unbreakable whole. One of the way to organize interactions between every participant of the educational process is to create the "school laboratory" in order to coordinate every activity so that students could develop autodidactic skills. Both the process and the steps of development are presented in the form of diagrams. (original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2084-0403
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu