BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórski Błażej (Kozminski University, Warsaw, Poland)
Title
Effect Momentum Evidence from Advance Emerging Market
Efekt momentum : dowód z zaawansowanego rynku rozwijającego się
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 325-334, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Strategie momentum, Rynek kapitałowy, Giełda
Momentum strategies, Capital market, Stock exchange
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Efekt momentum (Czekaj i in. 2014) jest jedną z najlepiej rozpoznanych anomalii na rynkach kapitałowych. Bazuje na inwestowaniu w spółki, które w ostatnim czasie (from 1 to 12 months) zyskiwały najwięcej i sprzedaży tych, które najwięcej traciły. Badaniu zostały podane dwie hipotezy. Efekt momentum występuje na analizowanym rynku. Efekt momentum może stanowić podstawę do budowy dochodowej strategii inwestycyjnej. Metodologia badania - Do weryfikacji tych hipotez zostały wykorzystane trzy metody badawcze, różnice średnich i median stóp dochodu oraz dynamiczne modele panelowe. Wynik - Efekt momentum występuje na polskim rynku, jednak jest to wynik mniejszych strat w portfelu spółek wygranych i jest widoczny tylko w krótkim terminie. Dla dłuższych okresów obserwacji i inwestycji widoczny jest efekt contarian. Oryginalność/wartość - W prezentowanym artykule została przeprowadzona analiza występowania anomalii na Warszawskiej giełdzie, największym rynku rozwijającym się Unii Europejskiej. W wielu badaniach rynek ten jest klasyfikowany jako zaawansowany rynek rozwijający się. Kolejnym ważnym czynnikiem jest 20 letni okres po transformacji ekonomicznej. Ostatnim czynnikiem jest szeroki wachlarz metod analizy.(abstrakt oryginalny)

Objective - The momentum effect (Czekaj et al., 2014) is one of the most recognizable anomalies on the capital market. Based on the observed effect it is recommended to invest in shares that in the medium term (from 3 to 12 months) were characterized by the high growth of prices and it is worth selling discount securities. There are two hypotheses stated in the article: Momentum effect occurs on the analysed market, The momentum effect can be the basis for building a profitable investment strategy. Research/methodology - Three methods verified the hypotheses: tests of differences, average and median rate of return, and dynamic models panelled with the estimation of parameters and generalized method of moments Results - There is some evidence that the momentum effect exists on the Polish market, but it is the result of lower losses of winners' portfolio and is visible only for short-term investment horizons. The contrarian effect appears in the case of longer observations and investment horizons. Originality/value - In the presented paper the author tries to examine that the anomaly that exists on the Warsaw Stock Exchange (WSE), one of the biggest emerging markets of the European Union. In a lot of research the WSE is classified as an advanced emerging market. The next important issue is the period of twenty years after the economic transformation in Poland. The last one is a wide range of research methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bacmann, J., Dubois, M., Isakov, D. (2001). Industries , business cycle and profitability of momentum strategies : An international perspective Industries , business cycle and profitability of momentum strategies: An international perspective. Social Science Research Network, January, 1-31.
 2. Chan, K., Hameed, A., Tong, W. (2000). Profitability of Momentum Strategies in the International Equity Markets. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2 (35). 153-172.
 3. Cooper, M.J., Gutierrez, Jr. R.C., Hameed, A. (2004). Market States and Momentum. The Journal of Finance, 59 (3), 1345-1365.
 4. Czekaj, J. (2014). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Du, D. (2008). The 52-week high and momentum investing in international stock indexes. Quarterly Review of Economics and Finance, 48 (1). 61-77.
 6. Galasriotis, E.C., Holmes, P., Kallinterakis, V., Ma, X.S. (2014). Market States, Expectations, Sentiment and Momentuw Naive are Investors? Journal Review of Financial Analysis, 32, 1-12.
 7. Grinblatt, M., Han, B. (2002). The Disposition Effect and Momentum. National Bureau of Jegadeesh N. Lakonishok J. Chan L.K.C. (1996). Momentum Strategies. The Journal of Finance, 51 (5), 1681-1713.
 8. Grobys, K. (2014). Momentum in global equity markets in times of troubles: Does the economic state matter? Economics Letters, 123 (1), 100-103.
 9. Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. Journal of Finance, 48 (1), 65-91.
 10. Jegadeesh, N., Titman, S. (2001). Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations. Journal of Finance, 56 (2), 699-720.
 11. Moskowitz, T.J., Grinblatt, M. (1999). Do Industries Explain Momentum? Journal of Finance, 54 (4), 1249-1290.
 12. Rouwenhorst, K.G. (1998b). International Momentum Strategies. The Journal of Finance, 53 (1), 267-284.
 13. Szyszka, A. (2006). Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt. 8, 37-49.
 14. Martínez-Murcia, F.J., Gorriz, J.M., Ramírez, J., Puntonet, C.G., Salas-González, D. (2012). Computer Aided Diagnosis tool for Alzheimer's Disease based on Mann-Whitney-Wilcoxon U-Test. Expert Systems with Applications, 39 (10), 9676-9685.
 15. Peng, L., Tong, T. (2011). A note on a two sample T test with one variance unknown. Statistical Methodology, 8 (6), 528-534.
 16. Ahmed, T., Kullmann, O., Snevily, H. (2014). On the van der Waerden numbers. Discrete Applied Mathematics, 174, 27-51.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu