BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Feruś Anna (Politechnika Rzeszowska)
Title
Wpływ nowych modeli kapitalizacji na ocenę zdolności spłaty kredytu bankowego i związanego z nim ryzyka kredytowego
Influence of New Capitalization Models on the Assessment of Banking Credit Capability and Credit Risk as Well as Associated With its Credit Risk
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 409-418, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Kredyt bankowy, Umowa kredytowa, Zdolność kredytowa
Bank credit, Credit agreement, Credit capacity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedmiotem artykułu było zbadanie strategii udzielania kredytu przez bank Pekao SA, związanego z nim ryzyka kredytowego oraz przedstawienie zasad spłat kredytu i odsetek przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Metodologia badania - W trakcie przeprowadzanych badań empirycznych znaleziono wiele nowych modeli kapitalizacji o łagodniejszym wzroście rat kapitałowych w czasie t, co jest korzystniejsze zwłaszcza w przypadku pożyczek długoterminowych. Zaproponowano też nowy model kapitalizacji - KOSS. Wynik - Ze względu na wysoką dokładność uzyskanych obliczeń, model kapitalizacji KOSS może zastąpić stosowane dotychczas modele kapitalizacji. Oryginalność/wartość - Model kapitalizacji KOSS, ze względu na swoją oryginalność, można w przyszłości wykorzystać, z korzyścią zarówno dla banku, jak też dla klienta. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The subject of the present article is new strategie of credit allowance by a bank Pekao SA, related credit risk and interest repay by equal capital instalments have been presented. Design/methodology/approach - In the course of empirical research, a number of new capitalization models with a milder increase in capital installments at time t were found, which is more advantageous in the case of long-term loans. A new capitalization model for KOSS was also proposed. Findings - Due to the high accuracy of the calculations obtained, the capitalization model KOSS can replace the capitalization models used so far. Originality/value - The capitalization model KOSS due to its originality can be used in the future, for the benefit of both the bank and the client. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adams, D. (2011). Banking and Capital Markets. London: CLP Legal Practice Guides.
  2. Dobosiewicz, Z. (2007). Kredyty i gwarancje bankowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Feruś, A. (2001). Analiza spłat kredytu w banku A w latach 2000-2004. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 191.
  4. Feruś, A. (2004). Nowe modele kapitalizacji - analiza spłaty kredytu przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1 (1042), tom 1.
  5. Jaworski, W.L., Zawadzka, Z. (2008), Bankowość - podręcznik akademicki. Warszawa: Poltext.
  6. Karwowska, M. (2014), Czynniki wpływające na atrakcyjność kredytu hipotecznego - analiza empiryczna. Journal of Finance and Financial Law, 2.
  7. Kondratowicz -Pietruszka, E., Smaga, E., Stokłosa, K. (1999). Nowe modele kapitalizacji. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej PWSZ w Jarosławiu. Jarosław.
  8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U. 2017, poz.1876 z późn. zm.
  9. Wąsowski, W. (2000). Odsetki w banku. Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu