BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siddiqui Kalim (University of Huddersfield, United Kingdom)
Title
The Political Economy of India's Economic Changes since the Last Century
Ekonomia polityczna a zmiany gospodarcze w Indiach w ostatnim stuleciu
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2018, no 19, s. 103-132, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Ekonomia polityczna, Sytuacja gospodarcza, Wzrost gospodarczy
Political economy, Economic situation, Economic growth
Note
JEL Classification: O1, O5, N0, N5
summ., streszcz.
Country
Indie
India
Abstract
Stratyfikacja oraz pojęcie do niej odwrotne, przekrywanie, są ściśle powiązane z miarami nierówności i odgrywają kluczową rolę w jednym ze sposobów dekompozycji współczynnika Giniego. W niniejszej pracy badane są własności współczynników przekrywania. Analizowana jest dekompozycja nierówności w Polsce (przychodów, rozchodów oraz różnic pomiędzy przychodami i rozchodami gospodarstw domowych), w której pojawia się człon zależny od przekrywania się rozkładów dla poszczególnych grup. (abstrakt oryginalny)

Celem opracowania jest ocena transformacji Indii kolonialnych w nowoczesną gospodarkę w ostatnim stuleciu na podstawie zmian wskaźników makroekonomicznych. Kwestia ta jest o tyle ważna, że pomaga zrozumieć w szerszym kontekście związki pomiędzy wzrostem gospodarczym i wynikającymi z niego zmianami sektorowymi oraz dotyczącymi zatrudnienia w krajach rozwijających się, takich jak Indie. Zastosowana metodologia badań wynika z przyjętych celów badawczych i uwzględnia międzynarodowe statystyki, zapewniające narzędzia do realizacji celów i udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze. W opracowaniu wykazano, że w okresie kolonialnym politykę ekonomiczną Indii bardziej określały związki polityczne z Wielką Brytanią, aniżeli prowadzono ją w sposób samodzielny. W konsekwencji rozwój gospodarczy kraju był utrudniony przez odpływ nadwyżek zasobów ekonomicznych do metropolii oraz stosowanie bardzo wysokich opłat i danin. Indie, jako gęsto zaludniony kraj, został wciągnięty w orbitę wyzysku ekonomicznego w połowie XVIII wieku. Wkrótce po odzyskaniu niepodległości w 1947 r. rząd Indii podjął szereg inicjatyw mających na celu rozwój przemysłu i rolnictwa, jednak ich największym niepowodzeniem było to, że nie wywarły one rzeczywistego wpływu na ogromne problemy z bezrobociem. (AW, GW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagchi, A. K. (2010) Colonialism and Indian Economy. UK: Oxford University Press.
 2. Chandrasekhar, C. P. (2013) "Fragile Foundation: Foreign Capital and Growth after Liberalisation". Social Scientist 41(1/2): 17-33.
 3. Das, K. and Sagara, H. (2017) "State and the IT Industry in India: An Overview". Economic and Political Weekly LII (41): 56-64.
 4. Das Gupta, C. (2016) State and Capital in Independent India: Institutions and Accumulation. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Dreze, J. and Sen, A. (2013) An Uncertain Glory: India and Its Contradictions. London: Allen Lane.
 6. Girdner, E. J. and Siddiqui, K. (2008) "Neoliberal Globalization, Poverty Creation and Environmental Degradation in Developing Countries". International Journal of Environment and Development 5(1): 1-27.
 7. IMF (2017) "World Economic Outlook, October", https://uk.ask.com/youtube?q=imf+world+economic+outlook&v=voJJrEKQL2Y (accessed: 5 January 2018).
 8. Maddison, A. (2003) The World Economy: Historical Statistics. Paris: OECD.
 9. Ministry of Finance (1991-92) "Budget Speech 1991-92", 24 July, New Delhi, http://indiabudget.nic.in/bspeech/bs199192.pdf (accessed: 5 June 2016).
 10. Nagaraj, R. (2015) "Can the Public Sector Revive the Economy? Review of the Evidence and a Policy Suggestion". Economic and Political Weekly L(5): 41-46, 31 January.
 11. Nagaraj, R. (2017) "Economic Reforms and Manufacturing Sector Growth: Need for Reconfiguring the Industrialisation Model". Economic and Political Weekly LII(2): 61-68, 14 January.
 12. National Sample Survey (1950-2018) Central Statistical Organisation, Government of India, New Delhi.
 13. Nayyar, D. (2017) "Economic Liberalisation in India: Then and Now". Economic and Political Weekly 52(2): 41-48.
 14. OECD (2017) "OECD Economic Survey: India", February. Paris: OECD, http://www.oecd.org/eco/surveys/INDIA-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf (accessed: 6 January 2018).
 15. Patnaik, P. (2014) "Imperialism and the Agrarian Question". Agrarian South: Journal of Political Economy 3(1): 1-15, https://doi.org/10.1177/2277976014530229.
 16. Patnaik, P. (2016) "Capitalism and India's Democratic Revolution". Social Scientist 44 (1/2): 3-15.
 17. Rodrik, D. (2016) "Premature Deindustrialization". Journal of Economic Growth 21: 1-33, https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3.
 18. Sen, A. (1981) Poverty Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. New York: Oxford University Press.
 19. Siddiqui, K. (1990) "Historical Roots of Mass Poverty in India" in C. A. Thayer, J. Camilleri, and K. Siddiqui (eds) Trends and Strains. New Delhi: Peoples Publishing House.
 20. Siddiqui, K. (1996) "Growth of Modern Industries under Colonial Regime: Industrial Development in British India between 1900 and 1946". Pakistan Journal of History and Culture 17(1): 11-59, January.
 21. Siddiqui, K. (1998) "The Export of Agricultural Commodities, Poverty and Ecological Crisis: A Case Study of Central American Countries". Economic and Political Weekly 33(39): A128-A137, 26 September.
 22. Siddiqui, K. (1999) "New Technology and Process of Differentiation: Two Sugarcane Cultivating Villages in UP, India". Economic and Political Weekly 34(52): A39-A53, 25 December.
 23. Siddiqui, K. (2009) "The Political Economy of Growth in China and India". Journal of Asian Public Policy 1(2): 17-35, https://doi.org/10.1080/17516230902734528.
 24. Siddiqui, K. (2010) "Globalisation and Neo-liberal Economic Reforms in India: A Critical Review" in S. K. Pramanick and R. Ganguly (eds) Globalization in India: New Frontiers and Emerging Challenges. New Delhi: Prentice Hall.
 25. Siddiqui, K. (2012) "Developing Countries Experience with Neoliberalism and Globalisation". Research in Applied Economics 4(4): 12-37, https://doi.org/10.5296/rae.v4i4.2878.
 26. Siddiqui, K. (2014a) "Contradictions in Development: Growth and Crisis in Indian Economy". Economic and Regional Studies 7(3): 82-98.
 27. Siddiqui, K. (2014b) "Growth and Crisis in India's Political Economy from 1991 to 2013". International Journal of Social and Economic Research 4(2): 84-99, April-June.
 28. Siddiqui, K. (2015) "Challenges for Industrialisation in India: State versus Market Policies". Research in World Economy 6(2): 85-98, https://doi.org/10.5430/rwe.v6n2p85.
 29. Siddiqui, K. (2016a) "International Trade, WTO and Economic Development". World Review of Political Economy 7(4): 424-50.
 30. Siddiqui, K. (2016b) "Will the Growth of the BRICs Cause a Shift in the Global Balance of Economic Power in the 21st Century?". International Journal of Political Economy 45(4): 315-38, https://doi.org/10.1080/08911916.2016.1270084.
 31. Siddiqui, K. (2017a) "Hindutva, Neoliberalism and the Reinventing of India". Journal of Economic and Social Thought 4(2): 142-86.
 32. Siddiqui, K. (2017b) "Capital Liberalization and Economic Instability". Journal of Economics and Political Economy 4(1): 659-77.
 33. Siddiqui, K. (2018) "The Political Economy of India's Post-planning Economic Reform: A Critical Review". World Review of Political Economy 9(2): 235-264, https://doi.org/10.13169/worlrevipoliecon.9.2.0235.
 34. Srivastava, R. (2012) "Changing Employment Conditions of Indian Workforce and Implications for Decent Work". Global Labour Journal 3(1): 63-90, https://doi.org/10.15173/glj.v3i1.1113.
 35. Sunderland, J. T. (1929) India in Bondage; Her Right to Freedom and a Place among the Great Nations. New York: Lewis Copeland.
 36. Tharoor, S. (2017) Inglorious Empire: What the British Did to India. London: Penguin Books.
 37. UNIDO (2014) "International Yearbook of Industrial Statistics". Vienna, https://www.unido.org/resources/publications/flagship-publications/annualreport/annual-report-2014 (accessed: 5 March 2018).
 38. World Bank (2016) "Dancing with the Giants: China, India, and the Global Economy". World Bank Report. Washington DC: World Bank, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6632 (accessed: 10 July 2017).
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2018.1906
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu