BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dec Paweł (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Enterprise Bankruptcies Versus Selected Macroeconomic Aggregates and Financial Indicators
Upadłość przedsiębiorstw a wybrane agregaty makroekonomiczne oraz mierniki finansowe
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2018, vol. 52, nr 4, s. 7-15, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Upadłość przedsiębiorstwa, Wskaźniki finansowe, Przedsiębiorstwo, Bankructwo
Enterprise bankruptcy, Financial indicators, Enterprises, Bankruptcy
Note
JEL Classification: G33; E32; E66
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł dotyczy problemu bankructw i upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Przedstawiono wybrane aspekty teoretyczne zjawiska bankructw przedsiębiorstw. Zostały przeanalizowane zależności pomiędzy liczbą upadłości podmiotów gospodarczych a wybranymi wielkościami makroekonomicznymi oraz wybranymi wskaźnikami finansowymi przedsiębiorstw w okresie 2004-2015. Analiza korelacji potwierdziła istnienie związku liniowego pomiędzy liczbą upadłości przedsiębiorstw a dochodami z podatku CIT.(abstrakt oryginalny)

The paper deals with the bankruptcy of enterprises in Poland and the main theoretical aspects of bankruptcy of enterprises in particular. The author analysed correlations between the number of bankruptcies of business entities and selected macroeconomic figures and financial indicators of enterprises in the period 2004-2015. The correlation analysis confirmed the existence of a linear relationship between the number of bankruptcies of enterprises and income from CIT.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman E.I., Corporate financial distress and bankruptcy, Wiley, New York 1993.
 2. Antonowicz P., Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria - praktyka gospodarcza - studia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
 3. Campbell S.V., Predicting Bankruptcy Reorganization for Closely Heid Firms, "Accounting Horizons" Vol. 10 No. 3, September 1996.
 4. Cumming D., Fleming, G., Corporate Defaults, Workouts, and the Rise of the Distressed Asset Investment Industry, "Business History Review", 2015, nr 89(2), doi:10.1017/S000768051500029X.
 5. Dec P., Finansjalizacja a problem upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa", 2017, nr 2.
 6. Dec P., Masiukiewicz P., Odpowiedzialność menedżerów, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2016.
 7. Dellisanti D., Warner R., Bankruptcies, bailouts, and some political economy of corporate reorganization. "Journal of Institutional Economics", 2018, doi:10.1017/S1744137418000085
 8. Eckbo, B. E., Thorburn, K. S., & Wang, W, How costly is corporate bankruptcy for the CEO?, Journal of Financial Economics 2016, No. 121(1).
 9. Jackson T.H., Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the Creditors' Bargain, "Yale Law Journal", 1982, Vol. 9.
 10. Koh, S., Durand, R. B., Dai, L., & Chang, M., Financial distress: Lifecycle and corporate restructuring, "Journal of Corporate Finance", 2015, No. 33.
 11. Mączyńska E., Morawska S., Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw, katharsis i nowa szansa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.
 12. Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.
 13. Mitman, K., Macroeconomic effects of bankruptcy and foreclosure policies, "American Economic Review" 2016, No.106(8).
 14. Pieńkowska M., Ujęcie upadłości w teorii przedsiębiorstwa, w: Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 15. Rogowski W., Przyczyny upadłości polskich przedsiębiorstw - aspekt teoretyczny, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015, z. 143.
 16. Schwartz A., A Normative Theory of Business Bankruptcy, Virginia Law Review 2005, Vol. 91, Issue 5.
 17. Staszkiewicz P., Dynamika upadłości, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 18. Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw, red. A. Adamska, E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 19. Yang, S.A., Birge, J.R., Parker, R.P., The supply chain effects of bankruptcy, "Management Science", 2015, No. 61(10).
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.7-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu