BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sekuła Paweł (University of Lodz, Poland)
Title
The Causal Relationships between WIG20 and PLN
Zależności przyczynowe między WIG20 i PLN
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2018, vol. 52, nr 4, s. 73-81, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Kurs walutowy, Waluta, Ceny akcji
Exchange rates, Currencies, Shares prices
Note
JEL Classification: F31; G10; G15
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badania interakcji między cenami akcji a kursami walut na polskim rynku finansowym. Wykorzystano dwuwymiarowy model wektorowej autoregresji i zastosowano dzienne dane o indeksie giełdowym i indeksie kursów walut dla okresu od kwietnia 2000 r. do grudnia 2017 r. Wyniki empiryczne wskazały na jednokierunkową przyczynowość od kursów walutowych do cen akcji.(abstrakt oryginalny)

The article examines the interaction between share prices and exchange rates on the Polish financial market. A two-dimensional model of vector autoregression was used and daily data on the stock exchange index and exchange rate index for the period from April 2000 to December 2017 were used. The empirical results indicated a one-way causality from exchange rates to share prices.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdalla, I., Murinde, V.,Exchange Rates and Stock Price Interactions in Emerging Financial Markets: Evidence on India, Korea, Pakistan and the Philippines, "Applied Financial Economics" 1997, Vol. 7(1), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/096031097333826.
 2. Ajayi, R.A., Mougoue, M., On the Dynamic Relation between Stock Prices and Exchange Rates, "Journal of Financial Research" 1996, Vol. 19(2), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-6803.1996.tb00593.x.
 3. Andrikopoulos, A., Samitas, A., Volatility Transmission across Currencies and Stock Markets: GIIPS in Crisis, "Applied Financial Economics" 2014, Vol. 24(19), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09603107.2014.925054.
 4. Bahmani-Oskooee, M., Sohrabian, A., Stock Prices and the Effective Exchange Rate of the Dollar, "Applied Economics" 1992, Vol. 24(4), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00036849200000020.
 5. Fedorova, E., Saleem, K., Volatility Spillovers between Stock and Currency Markets: Evidence from Emerging Eastern Europe, "Finance a uver-Czech Journal of Economics and Finance" 2010, Vol. 60(6), DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1460645.
 6. Grambovas, Ch.A., Exchange Rate Volatility and Equity Markets, "Eastern European Economics" 2003, Vol. 41(5), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00128775.2003.11041057.
 7. Hajilee, M., Al Nasser, O.M., Exchange Rate Volatility and Stock Market Development in Emerging Economies, "Journal of Post Keynesian Economics" 2014, Vol. 37(1), DOI: http://dx.doi.org/10.2753/PKE0160-3477370110.
 8. Jorion, P., The Exchange-Rate Exposure of U.S. Multinationals, "Journal of Business" 1990, Vol. 63(3), DOI: http://dx.doi.org/10.1086/296510.
 9. Koseoglu, S.D., Cevik, E.I., Testing for Causality in Mean and Variance between the Stock Market and the Foreign Exchange Market: An Application to the Major Central and Eastern European Countries, "Finance a uver-Czech Journal of Economics and Finance" 2013, Vol. 63(1).
 10. Koulakiotisa, A., Kiohosa, A., Babalosb, V., Exploring the Interaction between Stock Price Index and Exchange Rates: An Asymmetric Threshold Approach, "Applied Economics" 2015, Vol. 47(13), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2014.990618.
 11. NBP, Wyniki badania obrotów na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce.
 12. Nieh, C.C., Lee, C.F., Dynamic Relationship between Stock Prices and Exchange Rates for G-7 Countries, "Quarterly Review of Economics and Finance" 2001, Vol. 41(4), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1062-9769(01)00085-0.
 13. Roll, R., Industrial Structure and the Comparative Behavior of International Stock Markets Indices, "Journal of Finance" 1992, Vol. 47(1), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb03977.x.
 14. Smyth, R., Nandha, M., Bivariate Causality between Exchange Rates and Stock Prices in South Asia, "Applied Economics Letters" 2003, Vol. 10, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1350485032000133282.
 15. Wong, D.K.T., Li, K.-W., Comparing the Performance of Relative Stock Return Differential and Real Exchange Rate in Two Financial Crises, "Applied Financial Economics" 2010, Vol. 20, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09603100903266468.
 16. Yang, Z., Tub, A.H., Zeng, Y., Dynamic Linkages between Asian Stock Prices and Exchange Rates: New Evidence from Causality in Quantiles, "Applied Economics" 2014, Vol. 46(11), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2013.868590.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.73-81
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu