BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Shvartsburg Leonid (Moscow State University of Technology STANKIN, Moscow, Russia), Zaborowski Tadeusz (Poznań University of Technology, Poland)
Title
EDI System in Logistic Management of an Enterprise
System EDI w logistycznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Source
LogForum, 2019, vol. 15, nr 2, s. 205-221, rys., wykr., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Technologia informacyjna, Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Elektroniczna Wymiana Danych
Information Technology (IT), Logistic management, Enterprise management, Electronic Data Interchange (EDI)
Note
summ., streszcz.
This work has been fully supported/funded by Connecting Europe Facility TRANSPORT under Grant No. 2014-EU-TM-0686-S "e-Freight Implementation Action (e-Impact)".
Abstract
Wstęp: Obecnie wykorzystywanych jest wiele narzędzi informatycznych w każdej dziedzinie. Dlatego kierownictwa przedsiębiorstw chcą, aby nowoczesne rozwiązania informatyczne obejmowały także zastosowania logistyczne w różnych i zróżnicowanych profilach działalności. Związane jest to także z minimalizacją kosztów działalności. System EDI umożliwia realizację takich celów. Z tego względu przeprowadzono badania w wybranych przedsiębiorstwach polskich i rosyjskich oraz przedstawiono wyniki wraz z wnioskami w zakresie stosowania systemu EDI. Metody: Przeprowadzono analizę porównawczą pomiędzy polskimi i rosyjskimi małymi przedsiębiorstwami. W celu wyselekcjonowano losowa próbę 100 przedsiębiorstw tj. 50 przedsiębiorstw polskich i 50 przedsiębiorstw rosyjskich. Dane do analizy zostały zebrane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety. Wyniki i wnioski: System EDI jest używany zarówno w polskich jak i rosyjskich przedsiębiorstwach aczkolwiek zakres i cel używania jest różny i zależy od koncepcji zarządzania w firmie. Polskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na optymalizacji zarządzania zapasem, minimalizacją kosztów oraz produktywnością natomiast rosyjskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na poprawie relacji z partnerami oraz jakością operacji biznesowych i produktywnością. (abstrakt oryginalny)

Background: Currently, many IT tools are used in every field. Therefore, the management of enterprises want modern IT solutions to also include logistic applications in various and diversified business profiles. It is also related to the minimization of operating costs. The EDI system makes it possible to achieve such goals. For this reason, research was carried out in selected Polish and Russian enterprises and the results were presented together with the conclusions regarding the use of the EDI system. Methods: The comparision of small enterprises in Poland and Russia were conducted. For that purpose a random sample of 100 enterprises, i.e. 50 enterprises in Poland and 50 enterprises in Russia was selected. The data were collected by the use of specially prepared questionnaires. Results and conclusions: EDI system is used in both Polish and Russian enterprises although the scope of application of this system varies and depends on the concept of its use by the management of enterprises. Polish enterprises is mainly focused on the optimization of inventory management, minimization of costs and productivity of the enterprise, while in the case of Russian enterprises, activities are aimed at improving relationships with partners, the quality of the company's operations and productivity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blecker T., Kersten W., Ringle Ch.M., (eds.), 2014. Innovative Methods in Logistics and Supply Chain Management, ISBN 978-38442-9878-9.
 2. Bradley R.V. , Esper T.L. , In J. , Lee K.B. 2018. The Joint Use of RFID and EDI: Implications for Hospital Performance POM no 27(11), 2018. http://doi.org/10.1111/poms.12955.
 3. Cadle J., Paul D., 2010. Business analysis techniques 72 esential tools for success. BCS London, ISBN 978-1-906124-23-6.
 4. Cyplik P., Zaborowski T. , Shvartsburg L., 2017. Situation of costs in the logistic process of enterprises. LogForum 13,(4), 9. http://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.9.
 5. Fiaidhi J., Mohammed S., Mohammed S., 2017. EDI with Blockchain as on Enabler for Extreme Automation. Browse Jaurnals &Magazines. IT Professional 20, 4, 66-72, 2017. http://doi.org/10.1109/MITP.2018.043141671.
 6. Han G., Dong M. 2017. Sustainable Regulation of Information Sharing with Electronic Data Interchange by a Trust-Embedded Contract. MDPI Sustainability, 9(6), 964, http://doi.org/10.3390/su9060964.
 7. Hoc-Hai T., Bernard C.Y.T., Kwak-Kee W., 2015 . Organizational Transformation using Electronic Data Interchange: The Case of TradeNet in Singapur. MIS Quarterly, 13, 1997, 4, 139-165, published online: 08 Dec 2015, http://doi.org/10.1080/07421222.1997.1151 8146.
 8. Leung R., 2012. Evaluation of Hotel Information Technologies and EDI Adoption: The Perspective of Hotel IT Managers in Hong Kong. Polytechnic University Hong Kong, http://doi.org/10.1177/1938965512454594.
 9. Lon Y.I. , Wang H.Ch. , Chen J-Ch. , Vatjanasaregegul L. , Boper E.P. 2015. Marging Just-in-Time (JiT) Inventory Management with Electronic Data Interchange (DI) Impacts on the Taiwan Electronic Industry. Open Journal of Accountig, 23-27. http://doi.org/10.4236/ojacct.2015.43003.
 10. Musawe M.S., Wahab E. 2012. The adaption of electronic data interchange (EDI) technology by Nigerian SMEs: A conceptual framework. JBME Vol 3(2), 2012, 055-068, Available online http://www.e3journals.org/JBME.
 11. Naraynan S., Maruchek A.S., Handfield R.B., 2018. Electronic Data Interchange: Research Review and Future Directions. DSI Wiley, http://doi.org/10.1111/j.15405915.2008.00218.x.
 12. Neise R., 2017. Container Logistics: The Role of the Container in the Supply Chain, ISBN-13: 978-0749481247.
 13. Vesela L., 2017. Factors Affecting the Adoption of Electronic Data Interchange. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendealione Brunensis 65(6), http://doi.org/10.11118/actaun201765062123.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.332
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu