BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Marek M. (University of California, Irvine, USA)
Title
Some Thoughts on Michael Chwe's "Jane Austen, Applied Game Theorist"
Analiza książki Michaela Chwe "Jane Austen, Game Theorist"
Source
Decyzje, 2018, nr 30, s. 63-74, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Proces podejmowania decyzji, Podejmowanie decyzji, Teoria gier
Decision making process, Decision making, Game theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł analizuje rekonstrukcję procesów podejmowania decyzji w sześciu powieściach Jane Austen dokonaną przez Michaela Chwe oraz tezę, że Austen była prekursorem teorii gier. Austen przedstawia sytuacje strategiczne towarzyszące szukaniu partnera w świecie arystokracji brytyjskiej. Restrykcje społeczne skomplikowały ten proces ze względu na duże koszty porażki, szczególnie dla kobiet, oraz duże ograniczenia komunikacyjne. Inteligentna analiza Austen opisuje wiele aspektów strategicznych decyzji mających odpowiedniki w formalnych pojęciach teorii gier i decyzji. Austen nie wniosła wkładu ściśle teoretycznego, jednak w pełni zasługuje na tytuł prekursora stosowanej teorii decyzji i eksperta od aspektów strategicznych wyrafinowanego świata wyższych sfer brytyjskich. (abstrakt oryginalny)

The article examines the decision-making components of Jane Austen's six major novels as reconstructed in Michael Chwe's book and his argument that Austen was a precursor of game theory. In her novels, Austen describes an abundance of strategic situations in the mating process within the British higher classes. Social constraints made mating within this world a tough game due to harsh punishments for failure, especially for women, and severe limitation on signaling interest or sympathy. Austen cleverly investigates this environment and reconstructs many aspects of strategic behavior that have their counterparts in formal concepts of game and decision theory. While she hasn't made contributions to theory per se, she deserves being named a precursor of applied strategic thinking and an expert on a particular strategically sophisticated social environment. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aurelius, M. (2013). Meditations. Oxford University Press (written 161 - 180 AD). Austen, J. (1998). Persuasion. Broadview Press.
 2. Austen, J. (2000). Emma, ed. Stephen M. Parrish. New York: Norton.
 3. Austen, J. (2001). Sense and sensibility. Broadview Press.
 4. Austen, J. (2003a). Mansfi eld park. Penguin.
 5. Austen, J. (2003b). Northanger Abbey, ed. James Kinsley and John Davie. Oxford: Oxford University Press.
 6. Austen, J. (2018). Pride and prejudice. e-artnow sro.
 7. Borel, É. (1921). La théorie du jeu et les équations intégrales à noyau symétrique gauche. Comptes Rendus Hebdomadaires Des Séances de l'Académie Des Sciences, 73 (December), 1304-1308.
 8. Chwe, M. S.-Y. (2014). Jane Austen, game theorist. Princeton University Press.
 9. Cournot, A. A. (1838). Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses. Macmillan (1897 ed.).
 10. Dimand, M.-A. and Dimand, R. W. (2002). The history of game theory, volume 1: from the beginnings to 1945. Routledge.
 11. Kaminski, M. M. (2004). Games Prisoners Play. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
 12. Steinhaus, H. (1925). Defi nicje potrzebne do teorji gry i pościgu. Myśl. Akad. Lwów, 1(1), 13-14.
 13. Von Neumann, J. (1928). Zur Theorie der Gesellschaftsspiele. Mathematische Annalen, 100, 295- 320.
 14. Zermelo, E. (1912). Über eine Anwendung der Mengenlehre auf die Theorie des Schachspiels. Proc. Int. Cong. Math., Vol. II, Cambridge, 501-504.
Cited by
Show
ISSN
1733-0092
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.114
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu