BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Odważny Filip (Poznan University of Technology, Poland), Wojtkowiak Daniel (Poznan University of Technology, Poland), Cyplik Piotr (Poznan University of Technology, Poland), Adamczak Michał (Poznan School of Logistics, Poland)
Title
Concept for Measuring Organizational Maturity Supporting Sustainable Development Goals
Koncepcja oceny dojrzałości organizacyjnej wspierającej cele zrównoważonego rozwoju
Source
LogForum, 2019, vol. 15, nr 2, s. 237-247, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Systemy Business Intelligence, Przemysł 4.0, Podejmowanie decyzji
Sustainable development, Business Intelligence systems, Industry 4.0, Decision making
Note
summ., streszcz.
This work has been fully supported/funded by Connecting Europe Facility TRANSPORT under Grant No. 2014-EU-TM-0686-S "e-Freight Implementation Action (e-Impact)".
Abstract
Wstęp: Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu oceny poziomów dojrzałości organizacji w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju. Bardzo niestabilne otoczenie biznesowe i możliwości pojawiające się na rynku wymagają efektywnego i szybkiego procesu decyzyjnego. Wyzwaniem jest śledzenie tak dynamicznych zmian wewnątrz i na zewnątrz organizacji przy zachowaniu trwałych celów. Autorzy zauważają, że jest to możliwe dzięki nowoczesnym koncepcjom i dostępnym narzędziom - takim jak przemysł 4.0 czy Business Intelligence. Te koncepcje wspierają podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o zebrane i przeanalizowane dane, określając odpowiednią strategię, która promuje cele zgodne ze zrównoważonym rozwojem. Metody: Autorzy oparli swoją koncepcję modelu dojrzałości organizacji na opisanych w literaturze modelach raz na międzynarodowym standardzie (jego polskiej wersji): PN-EN ISO 9004:2000. Wyniki: Autorzy zdefiniowali pięć poziomów dojrzałości, z których każdy opisany został kilkoma cechami. Na podstawie przygotowanych wytycznych można zdefiniować poziom dojrzałości organizacji. Wnioski: Istotnym aspektem jest zrozumienie relacji między poziomem dojrzałości organizacji a celami zrównoważonego rozwoju. Opracowany model pozwala na włączenie elementów zrównoważonego rozwoju do oceny poziomu dojrzałości organizacji. (abstrakt oryginalny)

Background: The following paper was developed to assess maturity levels in regards to sustainable development goals. Highly unstable business environment and opportunities occurring on the market require effective and quick decision making process. It is a challenge to follow such dynamic changes within and outside organization while maintaining sustainable goals. However authors state that this is possible thanks to modern concepts and available tools - Industry 4.0 concept or Business Intelligence to name only few. Those concept support making business decisions based on well gathered, analyzed data and setting sufficient strategy which promotes sustainable goals and allows organization to mature. Methods: Authors based their own maturity model on identified in literature maturity models and international standard: PN-EN ISO 9004:2000. Results: Authors have defined five maturity levels, each described with several features. On the basis of prepared tables one can define maturity level of organization. Additionally, further steps of development can be indicated and enforced in organizational strategy. Conclusions: Application of sustainable development within organizational maturity can mitigate reaching sustainable targets. It is important to understand relations between maturity level of organization and sustainable development goals. By improving its maturity, organization should in parallel develop further sustainable measures. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cash D., Clark W., Alcock F., Dickson N., Eckley N., Guston D., Jager J., Mitchel R., 2003. Knowledge systems for sustainable development. Proceedings of the national academy of sciences of the United States of America, 100 (14), 8086-8091. http://doi.org/10.1073/pnas.1231332100.
 2. Euromonitor International, 2016. Industry 4.0: The Future Impact of the Fourth Industrial Revolution, Available from Internet: http://www.euromonitor.com/industry-40the-future-impact-of-the-fourth-industrialrevolution/report (accessed on 18.10.2018).
 3. Hermann M., Pentek T., Otto B., 2015. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review, Technische Universität Dortmund Fakultät Maschinenbau, Working Paper 01.
 4. ISO 9004:2018, Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success.
 5. Kagermann H., Wahlster W., Helbring J., 2018. Securing the Future of German Manufacturing Industry: Recommendations for Implementing The Strategic Initiative Industrie 4.0. Final report of the Industrie 4.0 Working Group. Available from Internet: http://www.acatech.de/fileadmin/user_uplo ad/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/ro ot/de/Material_fuer_Sonderseiten/Industrie _4.0/Final_report__Industrie_4.0_accessibl e.pdf (accessed on 15.10.2018).
 6. Lee J., Jin C., Bagheri B., 2017. Cyber physical systems for predictive production systems. Production Engineering April 2017, 11(2), 155-165. http://doi.org/10.1007/s11740-017-0729-4.
 7. Oleśków-Szłapka J., Stachowiak A. 2019. The framework of Logistics 4.0 Maturity Model, in: Burduk A., Chlebus E., Nowakowski T., Tubis A. (Eds), Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance, 771-781.
 8. Pourshahid A., Richards G., Amyot D. 2011. Toward a Goal-Oriented, Business Intelligence Decision-Making Framework. in: Babin G., Stanoevska-Slabeva K., Kropf P. (Eds) E-Technologies: Transformation in a Connected World. MCETECH 2011. Lecture Notes in Business Information Processing, 78. Springer, Berlin, Heidelberg. http://doi.org/1000038vd036f.han3.library. put.poznan.pl/10.1007/978-3-642-208621_7 .
 9. Prause M., Weigand J., 2016. Industry 4.0 and Object-Oriented Development: Incremental and Architectural Change, Journal of Technology Management & Innovation, 11(2), 104-110.
 10. Premier of the State Council of China and Li K. Q., 2015. Report on the work of the government, in Proceedings of the 3rd Session of the 12th National People's Congress, March 2015.
 11. Sharma, R., Mithas S., Kankanhali A. 2014. Transforming decision-making processes: a research agenda for understanding the impact of business analytics on organisations. European Journal of Information Systems, 23, 433-441 http://doi.org/10.1057/ejis.2014.17.
 12. Skowroński, A. 2006. Sustainable development as the perspective of further civilisation development. Problemy ekorozwoju 1(2), 47-57.
 13. Teece D. 2010. Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning 43(2-3), 172-194. http://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003.
 14. The Industrial Internet Consortium 2014. A Global Nonprofit Partnership of Industry, Government and Academia, 2014, Available from Internet: http://www.iiconsortium.org/about-us.htm (accessed on 18.04.2017).
 15. United Nations, Sustainable Development Goal, Available from Internet: https://www.un.org/sustainabledevelopment /sustainable-development-goals/ (accessed on: 21.11.2018).
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.321
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu