BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Starzyńska Wacława (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
The Public Procurement and Innovativeness of Economy. The Perspective of Buying Agencies in Poland
Zamówienia publiczne a innowacyjność gospodarki - perspektywa zamawiających
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2018, vol. 52, nr 4, s. 103-112, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zamówienia publiczne, Innowacyjność, Preferencje
Public procurement, Innovative character, Preferences
Note
JEL Classification: H40; H41; H57 I
summ., streszcz.
Abstract
Polska wystartowała z zamówieniami publicznymi wprowadzając w 1995 r. Ustawę o zamówieniach publicznych. Od tego czasu w tym ustawodawstwie pojawiło się wiele zmian mających na celu poprawienie funkcjonowania systemu zamówień publicznych oraz doprowadzenie do zgodności tego systemu z dyrektywami Unii Europejskiej. W 2004 r. Polska, stając się członkiem UE, opublikowała ustawę Prawo zamówień publicznych, która po szeregu nowelizacji obowiązuje do chwili obecnej. W nowych dyrektywach unijnych, uwzględnionych również w polskim Prawie zamówień publicznych, akcent położono na uwarunkowania sprzyjające innowacyjności poprzez zamówienia publiczne. Celem niniejszego artykułu jest próba oceny tych uwarunkowań prawnych w odniesieniu do innowacyjnych zamówień publicznych. Ponadto opisano rezultaty badania empirycznego, polegającego na przeprowadzeniu wywiadów ankietowych wśród podmiotów zamawiających w Polsce na temat oceny potencjalnego wpływu zamówień publicznych na poprawę innowacyjności ofert.(abstrakt oryginalny)

Poland started with the European public procurement rules in 1995 through publishing the Law of Public Procurement. Since then, many changes in this law have taken place in order to facilitate the system and to be compatible with the EU public procurement directives. The most important solution in this field is the Law of Public Procurement introduced in 2004 when Poland became a member of the EU. Since 2004, many amendments have been introduced. In the European Union there are many political statements and reports demanding a system of public procurement mobilisation for innovativeness improvement. The aim of this paper is to present framework for procurement in Poland. Further, there has been presented the empirical study connected with the survey conducted on the sample of awarding entities. In the paper some results of the investigation are analysed in order to answer the following question: Which factors could have an impact on public procurement innovativeness?(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adam, F., Measuring National Innovation Performance: The Innovation Union Scoreboard Revisited, Springer, Heidelberg-New York-Dordrecht-London 2014.
 2. Appelt, S., Galindo-Rueda, F. Measuring the Link between Public Procurement and Innovation, Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators, OECD 2014.
 3. Aschhoff, B.,Sofka, W., Innovation on Demand: Can Public Procurement Drive Market Success of Innovations?, "Research Policy" 2009, vol. 38, 1235-1247.
 4. European Commission, Pre-Commercial Procurement: Driving Innovation to Ensure Sustainable High Quality Public Services in Europe, SEC (2007) 1668.
 5. Izsak, K., Elder, J., Trends and Challenges in Demand-Side Innovation Policies in Europe, thematic report, Brussels 2011.
 6. Kattel, R., Cepilovs, A., Drechsler, W., Kalvet, T., Lember, v., Tõnurist, P., Can we measure public sector innovation? A literature review, Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, Tallinn, Estonia, January 2013. version 0.1, preliminary draft, to be presented at EGPA 2013 conference.
 7. OECD. Demand-side Innovation Policies, OECD Publishing 2011, http://dx.doi.org/10.1787/9789264098886en [access: 08.12.2011].
 8. Office of Public Procurement, Reports about Functioning of the Polish Public Procurement System in the Years 2010-2016, Warsaw.
 9. Rolfstam, M., Measuring Effects of Public Procurement of Innovation, paper presented at the XIX IRSPM Conference, University of birmingham, UK, 30 March - 1 April 2015, p. 10.
 10. Rolfstam, M., Public procurement as an innovation policy tool: the role of institutions, Science and Public Policy, Oxford University Press, vol. 36(5), June 2009.
 11. Rolfstam, M., Petersen, H., Public procurement of innovation policy: The case of Denmark, [in:] L. Veiko, K. Rainer, K. Tarmo, Public Procurement, Innovation and Policy, Springer, London 2014.
 12. Schumpeter, J., The Theory of Economic Development, Oxford University Press, New York 1934.
 13. Starzyńska, W., Próba oceny rozwoju innowacyjności poprzez zamówienia publiczne - wyniki badań wśród zamawiających, [in:] W. Starzyńska, J. Wiktorowicz (red.), Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012.
 14. Starzyńska, W., Wiktorowicz, J. (red.), Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012.
 15. Trochim, M.K., Evaluation Policy and Evaluation practice, American Evaluation Association, no. 123, San Francisco 2009.
 16. UNOPS, Procurement and innovation, Supplement to the 2013 Annual Statistical Report on United Nations Procurement 2014, pp. 23-26.
 17. VINNOVA, Public Procurement as a Driver for Innovation and Change, VINNOVA Policy 2007.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.103-112
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu