BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulish Inna (SI Institute of Regional Research n.a. M.I. Dolishniy of the NAS Ukraine)
Title
Management of Social and Economic Development of Rural Border Areas (on the Example of Yavoriv District)
Zarządzanie rozwojem społecznym i gospodarczym wiejskich obszarów przygranicznych(na przykładzie powiatu jaworowskiego)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (46), 2018, nr 119, s. 19-26, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Przewaga konkurencyjna, Obszary wiejskie, Region przygraniczny
Social economic development, Competitive advantage, Rural areas, Border areas
Note
streszcz., summ.
Country
Powiat jaworowski
Abstract
Na przykładzie rejonu jaworowskiego obwodu lwowskiego rozpatrywane są cechy planowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich położonych w pobliżu granicy. Zidentyfikowano cechy pozytywne, które tworzą przewagi konkurencyjne obszarów wiejskich w rejonie, wśród nich dogodne położenie geograficzne, odpowiednio rozwinięta infrastruktura transportowa, unikatowe cechy naturalne, podkreśla się także główne wady hamujące rozwój, w szczególności dotyczy to konserwatyzmu w podejściu do percepcji istoty obszarów wiejskich w jej nowoczesnym sensie przyjętym w krajach Unii Europejskiej. Pokazano, w jaki sposób planowanie rozwoju w trakcie funkcjonowania sowieckiego systemu dowodzenia i administracji wpłynęło na stan wiejskich obszarów Jaworowa, szczególnie na aspekt ekologiczny. W trakcie rozważań nad rozwojem terytoriów proponuje się stosowanie pojęcia "innowacyjnego zrównoważonego rozwoju" (IZR), zidentyfikowano też jego główne elementy. Pod-kreślono konieczność korelacji wszystkich planów rozwoju lokalnego z już istniejącymi regionalnymi oraz krajowymi planami i programami. Wskazano na potrzebę wprowadzenia praktyki "Transition network" na obszarach wiejskich powiatu jaworowskiego i na obszarach wiejskich całego kraju. Zdecydowano, że dalsze badania w tym kierunku powinny koncentrować się na planowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego odrębnych wspólnot terytorialnych. (abstrakt oryginalny)

On the example of the Yavoriv district of the Lviv region, features of planning of social and economic development of the rural territory located near the border are considered. The positive features that form the competitive advantages of the rural areas of the region are highlighted, among them a convenient geographical location, a sufficiently developed transport infrastructure, unique natural features, as well as there are highlighted the main shortcomings that hinder development, in particular, it concerns conservatism in approaches to perceiving the es-sence of the rural area in its modern sense adopted in the countries of the European Union. It is shown how the development planning during the period of functioning of the Soviet command and administrative system affected the state of the rural territories of the Yavoriv district, especially on the ecological aspect. In the process of reviewing the development of the territories, it is proposed to use the term "innovative sustainable development" (ISD), its main components were identified. The necessity of correlation of all local development plans with already existing regional and national plans and programmes was emphasized. The need to introduce "Transition network" practice in rural areas of the Yavoriv district and in rural areas of the whole country was indicated. It is determined that further research in this direction should be focused on planning of socio-economic development of separate territorial communities. Keywords: socio-economic development, competitive advantages, rural areas, borderlands
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baranovsʹkyy, M. O. (2013). Silʹsʹki peryferiyni terytoriyi Ukrayiny: osoblyvosti delimitatsiyi, suchasnyy stan, perspektyvy rozvytku. Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu, (6) 2013, 102-111.
 2. Borodina, O., Mohylʹnyy, O. (2007). Korehuvannya polityky derzhavnoyi pidtrymky silʹsʹkoho hospodarstva Ukrayiny. Ekonomika APK, (6) 2007, s. 55-61.
 3. Borodina, O., Prokopa, I. (2009). Silʹsʹkyy rozvytok v Ukrayini: problemy stanovlennya. Ekonomika Ukrayiny, (4) 2009, 74-85.
 4. Borodina, O., Prokopa, I. (2009). Silʹsʹkyy rozvytok v Ukrayini: problemy stanovlennya. Ekonomika Ukrayiny, (5) 2009, 59-67.
 5. Borshchevsʹkyy, V. (2013). Asotsiatsiya YES u konteksti stratehichnykh priorytetiv rozvytku silʹsʹkykh terytoriy Ukrayiny. Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny, (6) 2013, 3-13.
 6. Kostyrko, I., Hromyak, T. (2013). Modelyuvannya silskoho rozvytku. Ahrarna ekonomika, (1-2) 2013, 3-10.
 7. Kulish, I. (2011). Osoblyvosti transformatsiyi prykordonnykh selyshch misʹkoho typu v mali mista. Mali mista rehionu: diahnostyka stanu sotsialʹno-ekono-michnoho rozvytku, postkryzovi zavdannya. Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny, 4 (2011), 163-173.
 8. Kulish, I. (2018). Ekolohizatsiya yak osnovna tendentsiya suchasnoho silʹsʹkohospodarsʹkoho vyrobnytstva. Materialy Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi molodykh vchenykh. Odesa: TES, 129-132.
 9. Nakaz Ministerstva ahrarnoyi polityky ta prodovolʹstva Ukrayiny vid 07.04.2011 r. №116. Pro zatverdzhennya pasporta silʹsʹkoho naselenoho punktu (2011). Loaded from: http://minagro.gov. ua/mini-stry?tid_hierachy=326.
 10. Ofitsiynyy veb-sayt Holovnoho upravlinnya statystyky u Lʹvivsʹkiy oblasti (2018). Loaded from: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/index.php.
 11. Panteleyeva, O. (2010). Osobennosti realizatsii programm razvitiya sel'skikh territoriy v SSHA i stranakh Yevrosoyuza. Mezhdunarodnyy sel'skokhozyaystvennyy zhurnal. 4 (2010), 9-10.
 12. Pavlov, O. (2009). Silʹsʹki terytoriyi Ukrayiny: funktsionalʹno-upravlinsʹka modelʹ. Odesa: Astroprynt.
 13. Perspektyvy funktsionuvannya vilʹnykh (spetsialʹnykh) ekonomichnykh zon v Ukrayini v umovakh stvorennya zony vilʹnoyi torhivli z YES (2018). Loaded from: http://old.niss.gov. ua/.
 14. Prytula, Kh. (2013). Klasyfikatsiya silʹsʹkykh terytoriy u konteksti formuvannya priorytetiv yikh rozvytku: rehionalʹni aktsenty. Ekonomika APK, 9 (2013), 71-79.
 15. Silʹsʹke hospodarstvo Lʹvivsʹkoyi oblasti 2016 (2017). Statystychnyy zbirnyk. Lʹviv: Holovne upravlinnya statystyky u Lʹvivsʹkiy oblasti.
 16. Stratehiya rozvytku Lʹvivsʹkoyi oblasti do 2020 roku. Loaded from: http://dfrr.minregion.gov.ua/ foto/projt_reg_info_norm/2016/05/146_dod_Strategiya_2020.pdf.
 17. Stratehiya rozvytku Yavorivsʹkoho rayonu do 2020 roku. Loaded from: http://javoriv-rda.gov.ua/ ogljad_rayony/sotsialno-ekonomichnyj-rozvytok-rajonu/.
 18. Voytkiv, P., Kravtsiv, S. (2016). Ekolohichna otsinka stanu zemelʹnykh resursiv Yavorivsʹkoho rayonu Lʹvivsʹkoyi oblasti. Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny, (1) 2016, 41-44.
 19. Zakon Ukrayiny vid 16 veresnya 2014 roku № 1678-VII Pro ratyfikatsiyu Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeysʹkym Soyuzom, Yevropeysʹkym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (2014), nr 40, poz. 2843, art. 2021.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu