BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozicki Bartosz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Waściński Tadeusz (Politechnika Warszawska), Lisowska Agnieszka (Politechnika Warszawska)
Title
Prognozowanie ceny jednego metra kwadratowego mieszkania w Polsce
Forecasting the Price of One Square Metre of a Flat in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (46), 2018, nr 119, s. 27-33, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Prognozowanie cen, Mieszkania
Prediction of prices, Dwellings
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono problem z zakresu prognozowania ceny jednego metra kwadratowego mieszkania w Polsce w latach 1999-2017 w ujęciu kwartalnym na podstawie informacji pierwotnych uzyskanych z Narodowego Banku Polskiego. Badania rozpoczęto od analizy i oceny szeregów czasowych. Na podstawie uzyskanych ocen, dobrano metody prognostyczne i wykonano prognozowanie.Następnie przeprowadzono analizę zastosowanych metod prognostycznych i wybrano najlepszą. (abstrakt oryginalny)

In this article the author raises the issue regarding forecasting the price of one square metre of a flat in Poland between 1999 and 2017 on a quarterly basis on the grounds of original data gathered from the National Bank of Poland. The research began from the analysis and evaluation of time series. Thanks to the results obtained, prognostic methods were selected and the forecasting was conducted. Then, the analysis of applied prognostic methods was performed and the best one was chosen.
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg, D., Vernasca G., Fischer, S., Dornbusch R., (2016). Makroekonomia, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Dittmann, P. (2016). Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 3. Dittmann, P. i in. (2016). Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Nieoczywi-ste, Imprint GAB Media.
 4. Dittmann, P. i in. (2016). Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Nieoczywiste, imprint GAB Media.
 5. Gabrusewicz, W., Kamela-Sowińska, A., Poetschke, H. (2000). Rachunkowość zarządcza, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Kozicki B., Ślaski P., Waściński T., Rusak S., Modelowanie procesu planowania potrzeb z wykorzystaniem metody ABC w rejonie odpowiedzialności 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, GMiL, nr 5/2016.
 7. Kozicki, B. (2016). Analiza potrzeb zaopatrzeniowych wojsk w rejonie odpowiedzialności WOG-u, RMN/805/2016, Warszawa: WAT.
 8. Kozicki, B., Brzeziński, M., Waściński, T., Ślaski P. (2017). Zastosowanie metody prognozowania w procesie planowania potrzeb w WOG, GMiL.
 9. Kozicki, B. (2018). Metoda planowania nakładów środków zaopatrzeniowych w siłach zbrojnych, Warszawa: Politechnika Warszawska.
 10. Makridakis, S.G. (1998). Wheelwright S.C., Hyndman R.J., Forecasting methods and applications, New York: John Wiley and Sons.
 11. Papież, M., Śmiech, S. (2015). Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych, Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK,
 12. Owsiak, S. (2015). Finanse, Warszawa: PWE.
 13. Rabiej, M. (2018). Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel, Gliwice: Helion.
 14. Suchwałko, A., Zagdański, A. (2016). Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R, Warszawa: PWN.
 15. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-bu-downictwo-srodki-trwale/budownictwo/cena-1-m2-powierzchni-uzytkowej-budynku-mieszkalnego-oddanego-do-uzytkowania,8,1.html
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu