BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaborniak Paweł (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie)
Title
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2017 r. (II OSK 1753/15) : przepisy przejściowe ustawy - Prawo budowlane a wymóg posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przy budowie bez wymaganego pozwolenia : glosa (krytyczna)
Transitional Provisions of the Construction Law and the Requirement to Have the Right to Use Real Property for Construction Purposes for Construction without the Required Permission : Ruling of the Supreme Administrative Court of 10 March 2017 (II OSK 1753/15)
Source
Samorząd Terytorialny, 2019, nr 3, s. 74-82, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Prawo budowlane, Postępowanie dowodowe, Postępowanie administracyjne
Building Code, Evidence proceeding, Administrative proceedings
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem glosy jest wyrok NSA dotyczący sprawy legalności obiektu budowlanego, którego budowa zakończyła się przed wejście w życie przepisów ustawy - Prawo budowlane. Krytycznie oceniono stanowisko sądu odwoławczego na temat postępowania dowodowego, które poprzedziła decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego. Zdaniem autora, organy administracji wykazały brak podstaw do wydania nakazu przymusowej rozbiórki obiektu budowlanego. (abstrakt oryginalny)

The subject of the commentary is the ruling of the Supreme Administrative Court on the matter of legality of a building, the construction of which ended before the provisions of the Construction Law became effective. The position of the court of appeal on the proceedings on taking evidence preceding the decision to discontinue the administrative proceedings was criticized. According to the author, the administrative authorities demonstrated a lack of grounds for issuing a compulsory building demolition order. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Kosicki A. [w:] Prawo budowlane. Komentarz, pod red. A. Plucińska - Filipowicz, M. Wierzbowski, Warszawa 2018.
  2. Łaszczyca G., Odtwarzanie akt w ogólnym postępowaniu administracyjnym, "Samorząd Terytorialny" 2009/9.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu