BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Çalişkan Betül (Turkey, Hıtıt Unıversıty Economy Department), Stefaniuk Tomasz (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland)
Title
E-Commerce in Turkey
E-commerce w Turcji
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (46), 2018, nr 119, s. 51-56, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Handel elektroniczny
e-commerce
Note
streszcz., summ.
Country
Turcja
Turkey
Abstract
E-commerce, czyli handel elektroniczny, pomimo że stanowi stosunkowo młodą gałąź gospodarki, sprawił, że coraz więcej procesów biznesowych przenoszonych jest do Internetu. O dynamicznym rozwoju e-commerce świadczy coroczny kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby jego użytkowników. Artykuł przedstawia zarys rynku e-commerce w Turcji. Zaprezentowano w nim istotę e-commerce, historię jego rozwoju w Turcji oraz aktualny stan e-commerce w tym kraju w porównaniu z innymi krajami. Zwrócono również uwagę na uwarunkowania tworzące dobre perspektywy jego wzrostu.(abstrakt oryginalny)

E-commerce (electronic commerce), although it is a relatively young branch of the economy, has caused that more and more business processes are transferred to the Internet. The dynamic development of e-commerce is evidenced by the several-dozen-percent increase in its users every year. The article presents the outline of the e-commerce market in Turkey. It presents the essence of E-commerce, the history of its development in Turkey and the current state of e-commerce in this country, in comparison with other countries. Attention was also paid to con-ditions that create good prospects for its growth.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afra, S. Tatari, T., Sar, A. (2014). Markafoni'yi Kim Kurdu ? Downloaded from: http://kimkurdu.com/ markafoniyi-kim-kurdu/.
 2. Altinok, A.R. (2008). Elektronik ticaretin kobi'ler açisindal uygulanabilirliği: Ankara örneği, Andan Menderes Üniversites, Aydin.
 3. Aydemir, İ. (2004). Elektronik Ticaret Alanındaki Rek-abet Sorunları. Rekabet Kurumu Yayınları, Seri no:53.
 4. Bhasin, M. (2005). E-Commerce and M-Commerce Revolution: Perspectives, Problems and Prospects, Downloaded from: https://www.re-searchgate.net/publication/271191668_E-Com-merce_and_M-Commerce_ Revolution_Perspec-tives_Problems_and_Prospects.
 5. Bozgül, F. (2017). Yemek Sepeti 2017'nin En'lerini Yayınladı: En Çok Ne Siparişi Verdik? Downloade from: http://www.pazarlamasyon.com/infografi-kler/yemek-sepeti-2017nin-enlerini-yayinladi-en-cok-ne-siparisi-verdik/.
 6. Büyüklüğü, P. (2016). Türkiye'de e-ticaret. Down-loade from: https://www2.deloitte.com/tr/tr/ pages/technology-media-and-telecommunica-tions/articles/e-trade-in-turkey-article.html.
 7. Canpolat, Ö. (2001). E-Ticaret ve Türkiye'deki Gelişmeler, Ankara: T.C. Sanayi ve Ticaret Ba-kanlığı Hukuk Müşavirliği.
 8. Deloitte (2018). Report: E-Commerce in Turkey 2017 Market Size. Downloaded from: https://www2. deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/ technology-mediatelecommunications/ TUBISAD_2018%20E-Commerce%20in%20Tur-key_EN_final.pdf
 9. Digital economy and society statistics - households and individuals Downloaded from: https://ec.eu-ropa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ Digital_economy_and_society_statistics_ _households_and_individuals#undefined.
 10. Fredriksson, T. (2013). E-commerce and Develop-mentKey Trends and Issues. Downloaded from: https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/ wkshop_apr13_e/fredriksson_ecommerce_e.pdf.
 11. Hergül, S. (2014). Turkish Online Startups & E-com-merce in Turkey. Downloaded from: https://www. slideshare.net/sezginhergul/turkish-online-startups-ecommerce-in-turkey.
 12. http://gittigidiyor.com.
 13. https://ekonomi.ibank.com.tr/userfiles/pdf/ar_04_2013.pdf.
 14. Johnson, R. (2018). Major Types of eCommerce, Downloaded from: https://bizfluent.com/info-8788484-5-major-types-ecommerce.html.
 15. OECD, (2002) Annual report, Downloaded from: https://www.oecd.org/about/2080175.pdf.
 16. Özen, G., Saydam, A., Gürack, A. (2017). Rakamlarla 2017 Türkiye e-ticaret istatistikleri, Downloaded from: https://www.marketingturkiye.com.tr/haber-ler/rakamlarla-2017-turkiye-e-ticaret-istatistikleri/.
 17. Statista (2016). Retail e-commerce sales CAGR fore-cast in selected countries from 2016 to 2021, Downloade from: https://www.statista.com/statis-tics/ 220177/b2c-e-commerce-sales-cagr-fore-cast-for-selected-countries/.
 18. Stefaniuk, T. (2014). Internetowe formy sprzedaży produktów na przykładzie Krośnieńskich Hut Szkła Krosno S.A. In: K. Pieniak-Lendzion, T. Nowogródzka. (Eds). Współczesny marketing i logistyka - globalne wyzwania, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu