BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzywińska-Rąpca Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Pomiar wartości dla e-konsumentów w obszarze decyzji zakupowych
Value measurement for e-consumers in the area of purchasing decisions
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 25-33, rys., tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Keyword
Cyfryzacja, Handel elektroniczny, Internet, Zakupy online, e-usługi, Społeczeństwo informacyjne
Digitization, e-commerce, Internet, Online shopping, e-services, Information society
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cyfryzacja wielu dziedzin życia, rozwój narzędzi komunikacji oraz możliwość analizy ogromnej ilości danych pozyskiwanych zarówno od internautów, jak i coraz większej liczby urządzeń podłączonych do Internetu, dały możliwość tworzenia nowych modeli biznesowych, polegających na udostępnianiu usług przygotowanych jako efekt współdzielenia i współtworzenia zasobów informacyjnych. Nowe możliwości powstałe dzięki infrastrukturze informacyjno-komunikacyjnej stworzyły nie tylko możliwość dokonywania zakupów, wyłącznie w cyberprzestrzeni.(fragment tekstu)

Modern technologies offer users many functionally specialized tools for communication with computer networks, especially on the Internet. The development of information and communications technologies which we have experienced in recent years radically changes the face of our reality. Progress in this area leads to profound changes and economic revaluations, and also has a major impact on consumer behaviour. Wide and universal access to information about goods or services determines the purchasing behaviour of consumers. The purpose of the article was to determine the potential determinants of purchasing decisions of e-consumers using multidimensional association rules. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009.
  2. Gregor B., Stawiszyński M., E-commerce, Branta, Bydgoszcz 2002.
  3. Grzywińska-Rąpca M., Grzybowska-Brzezińska M., The Level and Structure of Household Spending on E-shopping, "Konsumpcja i Rozwój" 2015, 12 (3).
  4. Kolny B., Kucia M., Stolecka A., Produkty i marki w opinii e-konsumentów, Helion, Katowice 2011.
  5. Lewicki M., Wartość dla klienta w handlu elektronicznym - koncepcja i narzędzia, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH" 2017, nr 44.
  6. Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H., Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
  7. Papińska-Kacperek J., Polańska K., Sharing economy a dylematy monetyzacji idei w sieci społecznej, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH" 2017, nr 44.
  8. Sagan A., Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania. Aspekty metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
  9. Wójcik J., Konsekwencje poznawczej luki cyfrowej na rynku konsumenckim, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH" 2017, nr 44.
  10. Windham L., Orton K., Dusza nowego konsumenta. Postawy, zachowania i preferencje e-klientów, CeDeWu, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu