BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goliński Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Pomiar gospodarki cyfrowej w badaniach Unii Europejskiej
Measuring the digital economy in the European Union research
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 155-169, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Keyword
Gospodarka cyfrowa, Pomiary, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Jednolity rynek cyfrowy, Postęp naukowo-techniczny
Digital economy, Measurement, Knowledge-based economy, Digital single market, Progress in science and technology
Note
streszcz., summ.
Country
Europa
Europe
Abstract
Jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji przemysłowej, której główną przyczyną jest dalsze przyspieszenie postępu naukowo-technicznego, a decydujący jest rozwój technik i technologii informacyjnych (ICT). Zmieniają one społeczeństwo, gospodarkę, kulturę i politykę - praktycznie wszystkie sfery naszego funkcjonowania. Dla opisu zmian zachodzących w sferze gospodarczej coraz częściej używany jest termin gospodarka cyfrowa (GC). Celem artykułu jest próba oceny adekwatności sposobu, w jaki definiujemy i mierzymy gospodarkę cyfrową. Postawiona zostaje teza, że metody, jakie w tym celu stosujemy, nie w pełni odpowiadają obecnie zachodzącym zjawiskom.(fragment tekstu)

The article attempts to evaluate ways of measuring the digital economy. The European Union's approach to monitoring the digital economy is analyzed, especially the DESI (Digital Economy and Society Index). The thesis is that currently used measuring methods do not fully correspond to the phenomena occurring in the real world.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brynjolfsson E., Mafie A., Drugi wiek maszyny. Praca, postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii, MT Biznes, Warszawa 2015.
 2. DeMarco T., Controlling Software Projects, Management Measurement & Estimation, Yourdon Press, New York 1982.
 3. Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - geneza koncepcji i problematyka pomiaru, "Monografie i Opracowania" 2011, 580, SGH w Warszawie.
 4. Goliński M., Gospodarka cyfrowa, gospodarka informacyjna, gospodarka oparta na wiedzy - różne określenia tych samych zjawisk czy podobne pojęcia określające różne zjawiska?, w: Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki cyfrowej. Koncepcje zarządzania i bezpieczeństwa, A. Kobyliński, W. Szymanowski, M. Grzywińska- -Rąpca (red.), "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2018, z. 49.
 5. Measuring the Information Society Report, Volume 1, International Telecommunication Union, Geneva 2017.
 6. Measuring the Information Society Report, Volume 2, ICT Country profiles, International Telecommunication Union, Geneva, 2017.
 7. Tapscott D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business Press, Warszawa 1998.
 8. The Global Information Technology Report 2016 - Innovating in the Digital Economy, S. Baller, S. Dutta, B. Lanvin (red.), World Economic Forum, Geneva 2016.
 9. DESI 2017 Digital Economy and Society and Society Index Methodological note, European Commission, DG Connect, Brussel 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/ document.cfm?doc_id=43048 (dostęp: 5.04.2018).
 10. DESI 2017 List of indicators, their definitions and sources, European Commission, DG Connect, Brussel 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_ id=43049 (dostęp: 6.04.2018).
 11. DIGITAL IN 2018 - Essential Insights into Internet, Social Media, Mobile, and Ecommerce Use Around the World, https://digitalreport.wearesocial.com/download (dostęp: 29.07.2018).
 12. Digital Scoreboard - Data & Indicators, https://digital-agenda-data.eu/ (dostęp: 25.04.2018).
 13. Digital Single Market, https://ec.europa.eu/digital-single-market/ (dostęp: 21.04.2018).
 14. Guide to Measuring the Information Society - 2009, Working Party on Indicators for the Information Society OECD, https://www.itu.int/ITU-D/ict/events/rio09/material/ 5-Guide-measuringIS09-E.pdf, s. 12-13 (dostęp: 31.07.2018).
 15. http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 25.04.2018).
 16. https://digital-agenda-data.eu/ (dostęp: 25.04.2018).
 17. https://ec.europa.eu/digital-single-market/ (dostęp: 21.04.2018).
 18. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi (dostęp: 21.04.2018).
 19. https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_ pl (dostęp: 23.04.2018).
 20. Monitoring the Digital Economy & Society 2016-2021, DG Connect, 2015, http:// ec.europa.eu/eurostat/documents/341889/725524/Monitoring+the+Digital+Economy+% 26+Society+2016-2021/7df02d85-698a-4a87-a6b1-7994df7fbeb7 (dostęp: 28.04.2018).
 21. Schumpeter J. A., Capitalism, Socialism and Democracy, Harper, New York 1975, http:// transcriptions.english.ucsb.edu/archive/courses/liu/english25/materials/schumpeter. html, s. 82-85 (dostęp: 22.06.2018).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu