BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łangowska Dorota (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Profesora Edwarda F. Szczepaniaka w Suwałkach)
Title
Wykorzystanie Kaizen w zarządzaniu innowacyjnym przedsiębiorstwem na przykładzie spółki MALOW w Suwałkach
The use of Kaizen in managing an innovative enterprise based on the example of MALOW Company in Suwałki
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 319-331, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Keyword
Zarządzanie, Metoda Kaizen, Spółki z o.o., Przedsiębiorstwo
Management, Kaizen method, Limited liability company, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Country
Suwałki, Województwo podlaskie
Suwałki, Podlaskie Voivodeship
Abstract
Przedsiębiorstwa współtworzące czwartą rewolucję przemysłową produkują przy wykorzystaniu zautomatyzowanych ciągów produkcyjnych. Tym samym zasadniczo zmienia się organizacja pracy związana z wytwarzaniem. W zarządzaniu nowoczesnymi przedsiębiorstwami wykorzystywane są narzędzia Kaizen. Stąd też zasadne jest przybliżenie rzeczywistej sekwencji zdarzeń, ukazującej wpływ Kaizen na zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem.(fragment tekstu)

The Kaizen philosophy has been known for over fifty years. Taichii Ohno kept observing the production processes in Toyota facilities for ten years. He considered that a given company kept learning how to manage the time from commencing the customer's order up to the payment date. The aim of the study is to attempt to introduce the impact of Kaizen on management of an enterprise. The theoretical part is based upon the thematic literature, whereas the observation, interview and survey method was used in the practical part.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ćwiklicki M., Obora H., Hoshin kanri. Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce, PWE, Warszawa 2011.
  2. Imai M., Gemba Kaizen, MT Biznes, Warszawa 2006.
  3. Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy, R. Knosala (red. nauk.), PWE, Warszawa 2017.
  4. Krasiński M., Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
  5. Liker J. K., Convis G. L., Droga Toyoty do lean leader ship. Osiągnięcie i utrzymanie doskonałości dzięki kształtowaniu przywódców, MT Biznes, Warszawa 2012.
  6. Łangowska D., Zarządzanie łańcuchem wartości w systemie logistycznym z wykorzystaniem japońskiej filozofii pracy Kaizen, "Logistyka" 2014, nr 4.
  7. Łangowska D., Wpływ transferu technologii na zarządzanie procesem produkcyjnym w suwalskiej Spółce z o.o. MALOW Grupa Litpol, w: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw krajów wschodniej Europy. Wybrane problemy, t. 1, Prawno-ekonomiczne aspekty innowacyjności oraz możliwości jej poprawy, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Suwałki 2016.
  8. Łangowska D., Kaizen w zarządzaniu logistyką wyjściową na przykładzie spółki MALOW w Suwałkach, w: Problemy transportu w inżynierii logistyki, cz. 3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018.
  9. Wasilewski L., Kaizen tajemnica sukcesu Japonii, Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM, Warszawa 1997.
  10. http://www.cargosousterrain.ch/de/ (dostęp: 30.05.2018).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu