BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mańkowska Natalia (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Czynniki sukcesu w e-biznesie - aspekty teoretyczne
Success factors in e-business: theoretical aspects
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 345-355, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Keyword
Biznes elektroniczny, Zarządzanie, Handel elektroniczny, Internet, Przedsiębiorstwo
e-business, Management, e-commerce, Internet, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie w sferze e-biznesu działa wiele przedsiębiorstw, które wpływają istotnie na strukturę rynków. Niskie bariery wejścia na ten rynek powodują, że szybko pojawia się na nim wiele nowych przedsiębiorstw, a wielu z nich nie udaje się przetrwać. Internet jako kanał komunikacji jest powszechnie wykorzystywany przez przedsiębiorstwa do własnych strategii konkurowania, może prowadzić do ich wzrostu i rozwoju - lub nie. Brakuje narzędzi pomagających ocenić i przewidzieć szanse rozwoju nowych przedsięwzięć e-biznesowych.(fragment tekstu)

Today, many enterprises operate in the sphere of e-business, which significantly influences the structure of markets. Low barriers to entry into this market mean that many new enterprises quickly appear on it, and many of them fail to survive. There are no tools to assess and predict the chances of developing new e-business ventures. The same problem applies to enterprises that in the initial stage of development assumed that they will operate in the sphere of electronic business. Previous research has not indicated factors determining the survival, success or failure, which could be universal for various enterprises trying to develop on the e-business market. The main purpose of this article is to analyse and evaluate the current results of research on the success factors in e-business, try to organize them (classify) and reference to the critical factor analysis resulting from the theory of management.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartczak K., Bariery rozwojowe handlu elektronicznego, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2016, s. 31.
 2. Bieniok H., Marek J., Wartościowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1992, nr 3.
 3. Chaffey D., Digital Business i e-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 233.
 4. Chmielarz W., System biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007.
 5. Cichoń M. i in., Biblia e-biznesu, Helion, Gliwice 2013.
 6. Czapla T., Metody analizy wnętrza organizacji, w: Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, W. Błaszczyk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 7. Flis R., Perspektywy rozwoju e-biznesu, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, A. Żołnierski (red.), PARP, Warszawa 2009.
 8. Frąś J., Zarządzanie informacją elementem budowy przewagi konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2011, nr 21.
 9. Gregor B., Stawiszyński M., E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002, s. 78.
 10. Jeffcoate J., Chappell C., Feindt S., Best practise in SME adoption of e-commerce, "Benchmarking: An International Journal" 2002, 9, s. 122-132.
 11. Kopertyńska M. W., Satysfakcja pracowników jako istotny czynnik sukcesu organizacji, w: Sukces organizacji. Ujęcie zasobowe i procesowe, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG" 2005, nr 5, s. 114-115.
 12. Love H., The Start-Up J Curve: The Six Steps to Entrepreneurial Success, Greenleaf Book Group, Austin, Texas 2016.
 13. Nojszewski D., Przegląd modeli e-biznesowych, "E-mentor" 2006, nr 5 (17).
 14. Obłój K., Strategie sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000.
 15. Piekarz H., Walas J., Zarządzanie kluczowymi czynnikami sukcesu w firmie, w: Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach 90tych, materiały konferencyjne, Jurata-Sopot, 1997, UG, Gdańsk 1997, s. 1-3.
 16. Sobczak R., Dudycz H., Determinanty sukcesu i porażki start-upów internetowych, Annales H - Oeconomia, Lublin 2016, s. 86-88.
 17. Strassman P., The Squandered Computer, Information Economics Press, New Canaan, CT 1997.
 18. Szulc R., Kobylański A., E-biznes, Wyd. EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j., Olsztyn 2014.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu