BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogaczewski Robert (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Title
Transport intermodalny w gospodarce krajowej
Intermodal Transport in the National Economy
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 4, s. 89-100, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Transport, Transport kombinowany, Transport intermodalny, Rozwój transportu
Transport, Combined transport, Intermodal transport, Development of transport
Note
JEL Classification: I25, L21.
streszcz., summ.
Abstract
Transport intermodalny odgrywa ważną rolę w rozwoju transportu w Polsce. W artykule przedstawiono istotę i znaczenie transportu w gospodarce narodowej, ważniejsze aspekty transportu intermodalnego (kombinowanego) oraz wielkość i strukturę przewozów intermodalnych w Polsce w latach 2016-2017. (abstrakt oryginalny)

Intermodal transport plays an important role in the development of transport in Poland. The article presents the essence and importance of transport in the national economy, the most important aspects of intermodal transport (combined) and the size of the structure of intermodal transport in Poland in 2016-2017. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barcik R., Bylinko L. (2018), Perspektywy transportu intermodalnego w Polsce, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej (9-17), z. 120.
 2. Bentkowska-Senator K. (2016), Manuskrypt. Warszawa.
 3. Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (2001).
 4. Dworakowska K. (2018), UTI [w:] https://www.seaoo.com [28.12.2018].
 5. Dyrektywa Unii Europejskiej UE 92/106/WE.
 6. Hofman I. (1962), Ekonomika branżowa jako nauka, Wydawnictwo WSE, Sopot.
 7. Kuriata A., Kordel Z. (2018), Ogólna teoria systemów. Logistyka jako łańcuch informacyjny [w:] Kuriata A., Kordel Z. (red.), Logistyka i transport w ujęciu systemowym (9-30), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 8. Madeyski M., Lissowska E., Marzec J. (1971), Wstęp do nauki o transporcie, Wydawnictwo SGPiS, Warszawa.
 9. Mindur L. (2016), Rozwój transportu kombinowanego / intermodalnego w Europie Zachodniej w latach 2006-2014 [w:] Bentyn Z. Szymczak M. (red.), Logistyka i zarzadzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej (84-94), Wydawnictwo UEP, Poznań.
 10. Mindur L. (2016), Transport bimodalny - środki techniczne i eksploatacja [w:] Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej (29-37), z. 110.
 11. Neider J. (2008). Transport międzynarodowy, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 12. Rogaczewski R, (2018), Charakterystyka podstawowych procesów logistyczny [w:] Szczypa P. (red.). Rachunkowość i podatki w logistyce (101-138), Wydawnictwo CeWuDe, Warszawa.
 13. Rydzkowski W. (2008), Transport w gospodarce narodowej [w:] Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport (1-37), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Rydzkowski W. (2015), Przewozy intermodalne, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 15. Stajniak M. (2010), Integracyjna rola transportu w łańcuchach logistycznych [w:] Gonicka J. (red.), Nowoczesne technologie w informatyce i transporcie (25-30), AHE, Łódź.
 16. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A. (2008), Transport i spedycja, Wyd. 2., Wydawnictwo ILiM, Poznań.
 17. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (2013) [w:] https://www.gov.pl/ documents/905843/1047987/Strategia_Rozwoju_Transportu_do_2020_roku.pdf/ead3114aaac7- 3cdd-c71d-7f88267ce596 [29.12.2018].
 18. Tarski I. (1993), Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
 19. Theubert M. (2010), Steuerung der Leercontainerströme. Simultane, dezentral koordinierte Allokation verfügbarer Ressourcen auf Basis der Vickrey-Auktion, Wydawnictwo Peter Lang, Göttingen.
 20. Zimny A. (2017), Pomiar rozwoju transportu w ujęciu krajowym i regionalnym [w:] Rogaczewski R., Zimniewicz Sz., Zimny A. (red.), Transport i logistyka w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Wybranie zagadnienia (41-54), Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice.
 21. www.pkpcargp.com
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.043
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu