BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewandowski Mariusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Pomiar mediów społecznościowych jako element zarządzania wiedzą i informacją w przedsiębiorstwach
Measurement of Social Media as an Element of Knowledge and Information Management in the Companies
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 4, s. 115-122, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Media społecznościowe, Monitoring, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie informacją
Social media, Monitoring, Knowledge management, Information management
Note
JEL Classification: D 83.
streszcz., summ.
Abstract
Media społecznościowe stanowią współcześnie jeden z najczęstszych i najchętniej wykorzystywanych kanałów komunikacji w przedsiębiorstwach - zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak zewnętrznej, z obecnymi i potencjalnymi klientami oraz pozostałymi interesariuszami. By prowadzone działania przynosiły zamierzone na etapie projektowania strategii komunikacyjnej (lub marketingowej) efekty, niezbędne jest ciągłe ich monitorowanie i analizowanie pozyskanych w ten sposób danych. Tylko tak można podjąć decyzję o kontynuowaniu prowadzonej komunikacji lub skorygowaniu strategii (bądź wybranych narzędzi), jeśli nie realizuje ona założonych celów. Celem artykułu jest przegląd i analiza sposobów pomiaru skuteczności działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, social media are one of the most frequent and the most used communication channels in enterprises - both in internal and external communication, with current and potential clients and other stakeholders. In order for the implemented activities to achieve the intended goals, it is necessary to constantly monitor and analyze the data obtained in this way. This is the only way to decide whether to continue or correct the strategy if it is not effective. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baird C. H., Parasnis G., (2011), From social media to social customer relationship management, Strategy & Leadership, Vol. 39, No 5, s. 30-37.
 2. Bogan C. E., English M. J., (2006), Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, wyd. Helion, Gliwice.
 3. Chwiałkowska A., (2013), Monitorowanie mediów społecznościowych jako kluczowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse 11.1, cz. 2.
 4. Garapich A, (2016) Badania mediów internetowych, [w:] J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa.
 5. Grębosz M., Siuda D., Szymański G., (2016), Social Media Marketing, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 6. Grycu A., (2010), Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean, "Przegląd organizacji" 2.
 7. Kaznowski D., (2016), Social media - społeczny wymiar Internetu [w:] J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa.
 8. Kaplan A.M., Haenlein M., (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons 53, s. 59-68.
 9. Kępiński Ł., Kordowski M., Sałkowski D., Sztubecki K., (2015), Marketing internetowy. Nowe możliwości, nowi klienci, nowe rynki, wyd. Poltex, Warszawa.
 10. Krok E., (2011), Media społecznościowe elementem zarządzania wiedzą w firmie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica, nr 28, Szczecin.
 11. Lemanowicz M., Gańko M., (2016), Wybrane metody efektywności działań marketingowych prowadzonych w social media, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVIII, zeszyt 6.
 12. Liczmańska-Kopcewicz K., (2017), Uczestnictwo konsumentów w tworzeniu innowacji poprzez media społecznościowe, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVIII, z. 4, 2017, s. 313-326.
 13. Treadway C., Smith M., (2011), Godzina dziennie z Facebook marketingiem, wyd. Helion, Gliwice.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.049
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu