BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ekonomiczna wycena prywatności studentów SGH
Economic valuation of SGH Warsaw School of Economics students' privacy
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 425-437, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Keyword
Ochrona danych, Prawo, Internet
Data protection, Law, Internet
Note
streszcz., summ.
Company
Parlament Europejski
European Parliament
Abstract
Wprowadzone w 2018 r. rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zmienia relacje między konsumentem a firmami w zakresie pozyskiwania danych osobowych w celu profilowania działań marketingowych. Firmy w szerszym stopniu muszą zabiegać o pozyskanie danych o konsumencie, które dotychczas były powszechnie udostępniane bezpłatnie. Firmy działające w Internecie mogą opierać swoje(fragment tekstu)

The aim of the article is to present the results of own study devoted to the economic valuation of SGH Warsaw School of Economics students' privacy. The study was conducted before the entry into force of the GDPR. The questions presented a hypothetical market situation in which a customer is offered four categories of websites with various payment options (i.e. subscription, data sharing, watching commercials). The respondents declared which decisions they would have taken in the described situations. The study confirmed the hypothesis that personal income does not determine the attitude of young consumers in the protection of their privacy.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acquisti A., Taylor C., Wagman L., The Economics of Privacy, "Journal of Economic Literature" 2016, vol. 54 (2), s. 442-492, http://dx.doi.org/10.1257/jel.54.2.442 (dostęp: 20.10.2018).
 2. Miaoui Y., Boudriga N., Abaoub E., Economics of Privacy: A Model for Protecting Against Cyber Data Disclosure Attacks, "Procedia Computer Science" 2015, vol. 72, s. 569- 579, https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.12.165 (dostęp: 20.10.2018).
 3. Spiekermann S., Acquisti A., Böhme R., Hui K. L., The Challenges of Personal Data Markets and Privacy, "Electronic Markets" 2015, vol. 25 (2), s. 161-167, https:// epub.wu.ac.at/5496/ (dostęp: 20.10.2018).
 4. Spiekermann-Hoff S., Korunovska J., Towards a Value Theory for Personal Data, "Journal of Information Technology" 2017, vol. 32 (1), s. 62-84, https://epub.wu.ac. at/5486/ (dostęp: 20.10.2018).
 5. Acquisti A., The Economics of Privacy, London School of Economics and Political Science, 27.07.2016, http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2016/07/27/the-economics- of-privacy/ (dostęp: 20.10.2018).
 6. Brak reakcji na wniosek o udostępnienie (kopii) danych osobowych, Panoptykon, 31.08.2018, https://panoptykon.org/wiadomosc/brak-reakcji-na-wniosek-o-udostepnienie- kopii-danych-osobowych (dostęp: 31.08.2018).
 7. Libert T., Graves L., Nielsen R. K., Changes in Third-Party Content on European News Websites after GDPR, Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford University, 8.2018, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/changes-thirdparty- content-european-news-websites-after-gdpr (dostęp: 31.08.2018).
 8. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2017 r., M. P.2018.328, https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/ lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego- dochodu-rozporzadzalnego-na-1-osobe-ogolem-w-2017-roku,294,4. html (dostęp: 20.08.2018).
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/132/224 (dostęp: 20.08.2018).
 10. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015, GUS, 10.12.2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo- -informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce- wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2011-2015,1,9.html (dostęp: 25.07.2016).
 11. Szymielewicz K., RODO na tacy. Sezon II: Subiektywny przegląd (złych i dobrych) praktyk, Panoptykon, 7.06.2018, https://panoptykon.org/rodo-na-tacy-sezon-ii (dostęp: 20.08.2018).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu