BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 1995-2015
Momentum Strategy on the Warsaw Stock Exchange in the Period 1995-2015
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 2, s. 19-35, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rynek kapitałowy, Strategie momentum, Efektywność rynku
Capital market, Momentum strategies, Market effectiveness
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem badania jest przeprowadzenie weryfikacji skuteczności stosowania tzw. barometru miesiąca (grudnia i stycznia) na przykładzie miesięcznych stóp zwrotu 88 cen akcji notowanych na GPW w Warszawie. Metoda badania - Metoda została zaproponowana przez Dzhabarova i Ziembę i opiera się na analizie zależności występujących między miesięcznymi stopami zwrotu w miesiącu grudniu (i styczniu) a skumulowaną miesięczną stopą zwrotu w ciągu 11 miesięcy następujących po nim. Zależność tę wyraża się za pomocą regresji liniowej. Analizę przeprowadzono dla arytmetycznych i logarytmicznych stóp zwrotu w miesiącu grudniu i styczniu w trzech grupach: dla wszystkich stop zwrotu (dodatnich, ujemnych i równych zero), dla dodatnich i równych zero miesięcznych stóp zwrotu i dla ujemnych miesięcznych stóp zwrotu. Wynik - Uzyskane wyniki wskazują na niską skuteczność tej metody na GPW w Warszawie poza przypadkami kilku spółek. Oryginalność/wartość - Jest to jedno z nielicznych znanych autorowi badań na rynku polskim. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the research is to verify the existence of the momentum effect on the Warsaw Stock Exchange in Poland in the period 1995-2015. Design/methodology/approach - Different portfolios were built according to the momentum strategy for investments for K months (where K = 1, ..., 36). Such portfolios included both most growing and most declining equities during J-months (J = 1, ..., 36). In the next step, portfolios of exclusively most growing companies were constructed. Simultaneously, it was repeated for most declining companies only. Findings - The results provide evidence for the existence of the momentum effect during the period 1995-2015. Hence, they are in line with findings of the previous studies for earlier stages of the WSE development. However, detailed analysis proves for large differences of results in robustness tests. Originality/value - The research was based on 1.296 investment strategies for 649 companies listed on the main equity market in Poland in the period 1995-2015. Hence, it is the most comprehensive study on the momentum effect for Polish equities. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chan, L.K.C., Jegadeesh, N., Lakonishok, J. (1996). Momentum Strategies. The Journal of Finance, 5 (51), 1681-1713.
 2. Chan, L.K.C., Jegadeesh, N., Lakonishok, J. (1999). The Profitability of Momentum Strategies. Financial Analysts Journal, 6 (55), 80-90.
 3. Czajkowska, M. (2004). Zjawisko kontynuacji krótko- i średnioterminowych stóp zwrotu - momentum. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 52, 24-32.
 4. De Bondt, W., Thaler, R. (1985). Does the Stock Market Overreact? Journal of Finance, 3 (40), 793-805.
 5. Grotowski, M. (2003a). Momentum (1). Nasz Rynek Kapitałowy, 2, 133-139.
 6. Grotowski, M. (2003b). Momentum (2). Nasz Rynek Kapitałowy, 4, 103-108.
 7. Jegadeesh, N. (1990). Evidence of Predictable Behavior of Security Returns. Journal of Finance, 3 (45), 881-898.
 8. Jegadeesh, N., Titman (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. Journal of Finance, 1 (48), 65-89.
 9. Jegadeesh, N., Titman (2001). Proftability of momentum strategies: an evaluation of alternative explanations. Journal of Finance, 2 (56), 699-720.
 10. Lehmann, B. (1990). Fads, Martingales, and Market Efficiency. Quarterly Journal of Economics, 1 (105), 1-28.
 11. Li, X., Brooks, C., Miffre, J. (2009). Low-cost momentum strategies. Journal of Asset Management, 6 (9), 366-379.
 12. Liu, C., Lee, Y. (2001). Does the momentum strategy work universally? Evidence from the Japanese stock market. Asia-Pacific Financial Markets, 4 (8), 321-339.
 13. Merło, P., Konarzewski, P. (2015). The Momentum Effect Exemplifies The Influence of Investors' Irrational Behaviour on Changing Prices of Shares and Stocks: An Analysis of The Momentum Effect on The Warsaw Stock Exchange. e-Finanse, 1 (11). 56-64.
 14. Pawłowska, J. (2015). Efektywność strategii momentum w inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (t. 1), 447-454.
 15. Rouwenhorst, K. G. (1998). International Momentum Strategies. Journal of Finance, 53, 267-284.
 16. Szyszka, A. (2006). Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt, 8, 37-49.
 17. Wójtowicz, T. (2011). Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003-2010. Ekonomia Menedżerska, 9, 143-154.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/2-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu