BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Inwestycje kolekcjonerskie : analiza inwestycji na rynku win
Investing In Luxury Collectibles : Analysis of Investments on Wine Market
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 2, s. 37-47, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Inwestycje alternatywne, Kolekcjonerzy, Rynek wina, Dobra luksusowe, Wino
Alternative investments, Collectors, Wine market, Luxury goods, Wine
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zasadniczym celem artykułu jest przybliżenie możliwości inwestowania na rynku przedmiotów kolekcjonerskich ze szczególnym uwzględnieniem oceny rentowności inwestycji na rynku win inwestycyjnych. Metodologia badania - Inwestycje w przedmioty kolekcjonerskie są jedną z form inwestycji alternatywnych, które inwestorzy wykorzystują do dywersyfikacji portfela i ochrony przed inflacją. W sposób szczególny przedstawiono analizę inwestycji na rynku win inwestycyjnych. Omówiono główne cechy tego rynku oraz indeksy, które opisują sytuację na rynku i stanowią benchmark dla tej nowej grupy instrumentów alternatywnych. Dokonano również analizy rentowności inwestycji w wino na tle wybranych instrumentów klasycznych i alternatywnych. Wynik - W artykule wskazano, że dla inwestorów nie zawsze najważniejszy jest zysk z inwestycji, ale równie satysfakcjonujące są względy pozaekonomiczne: rozwój pasji, doznania zmysłowe, prestiż i uznanie otoczenia. Inwestycje na rynku inwestycji emocjonalnych należy traktować jako ciekawą alternatywę dla instrumentów klasycznych, chociaż niestety wciąż dostępną jedynie dla ludzi zamożnych. Oryginalność/wartość - Artykuł stanowi wkład do badań i debaty na temat sytuacji na globalnym rynku kapitałowym oraz możliwości inwestowania na tym rynku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of this paper is to present the possibilities of investing in collectibles market more closely. Design/methodology/approach - The investments in collectibles market are one of the forms of the alternative investments. Collectibles are seen as a store of value due to their permanence, portability and rarity value. Collectibles can be used to diversify portfolios and protect against inflation. The analysis of investments on the "investment wine" market is presented in a special way. The author discuss the main features of this market and present indexes describing the market situation and creating a benchmark for this new group of alternative instruments. An analysis of wine investments profitability against the background of selected classical and alternative instruments was also made. Findings - The author point out that investor profits are not always the most important, but non-economic reasons such as the development of passion, sensory experience, prestige and recognition of the environment are equally rewarding (collectibles are often referred to as emotional assets). The investments in collectibles market are as an interesting alternative to classical instruments, but still only for wealth people. Originality/value - The article constitutes a contribution to research and debate on the situation in the global capital market and on the possibilities of investing in collectibles market. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska, A. (2015). Inwestowanie w aktywa emocjonalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 295-302.
 2. Baldi, L., Vandone, D., Peri, M. (2010). Is Wine a Financial Parachute? W: Proceedings of the 4th International European Forum on System Dynamics and Innovation in Foods Networks (s. 472-487). Germany: University of Bonn.
 3. Carey, C. (2008). Modeling Collecting Behavior: The Role of Set Completion. Journal of Economic Psychology, 29, 336-347.
 4. Coffman, B.A., Nance, R.J. (2009). Wine: The Illiquid Investment Asset. Journal of Financial Planning, 22, 61-70.
 5. Connington, J. (2017). The top 10 Investment Wines That Returned 150pc in Five Years. The Telefraph. Pobrano z: www.telegraph.co.uk/investing/news/top-10-investment-wines-returned-150pc-five-years/ (kwiecień 2018).
 6. Dimson, E., Spaenjers, Ch. (2014a). Investing in Emotional Assets. Financial Analysts Journal, 70, 20-25.
 7. Dimson, E., Spaenjers, Ch. (2014b). The Investment Performance of Art and Other Collectibles. W: A. Dempster (red), Risk and Uncertainty in the Art World (s. 219-238). London: Bloomsbury Publishing.
 8. Grable, J.E., Xuan Chen (2015). Collectible, Investment, or Both: Evaluating the Attractiveness of Collectible Stamps. Journal of Financial Service Professionals, 69, 78-87.
 9. Hay, C. (2007). Globalisation and the Institutional Re-embedding of Markets: The Political Economy of Price Formation in the Bordeaux en primeur Market. New Political Economy 2 (12), 185-209.
 10. Masset, P., Weisskopf, J. (2010). Raise your Glass: Wine Investment and the Financial Crisis. Pobrano z: https:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1457906 (kwiecień 2018).
 11. Pruchnicka-Grabias, I. (red) (2008). Inwestycje alternatywne. Warszawa: CeDeWu.
 12. Ricardo, E.M. (2013). Investment Grade Wine - An Alternative Asset Class. Wealth Society, 6. Pobrano z: http:// www.trelliswineinvestments.com/wp-content/uploads/2011/10/Wealth-Society-Wine-Investment-Article2.pdf (kwiecień 2018).
 13. Roma, P., Di Martino, G., Perrone, G. (2013). What to Show on the Wine Labels: A Hedonic Analysis of Price Drivers of Sicilian Wines. Applied Economics, 19 (45), 2765-2778.
 14. TEFAF Art Market Report (2018). The European Fine Art Foundation. Pobrano z: www.tefaf.com (kwiecień 2018).
 15. The Wealth Report (2018). The Global Perspective on Prime Property and Investment. Pobrano z: www.knightfrank.com/resources/wealthreport2018/the-wealth-report-2018.pdf (kwiecień 2018).
 16. Wyjątkowy i rekordowy rok 2017!. Pobrano z: http://www.artinfo.pl/pl/publikacje/artinformacje/wyjatkowy-i-rekordowy-rok-2017/?syear=2017&page=9 (kwiecień 2018).
 17. www.premiercru.com (kwiecień 2018).
 18. www.liv-ex.com (kwiecień 2018).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/2-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu