BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czuba Michał (Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im J. Tyszkiewicza w Bielsku Białej)
Title
Dylematy zarządzania organizacjami non profit
Management Problems of Nonprofit Organisations
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 27-34, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Organizacje non-profit, Zarządzanie organizacją non-profit
Corporate Social Responsibility (CSR), Non-profit organisations, Management of non-profit organization
Note
summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Polska
United States of America (USA), Poland
Abstract
Profesjonalne zarządzanie organizacjami non profit wykorzystuje metody i techniki pochodzące z biznesu. Sytuacja ta wynika po części z mniejszej przejrzystości finansów tych organizacji oraz zmniejszających się dotacji państwa na ich działalność, a jednocześnie rosnących potrzeb ich klientów. Przyczyną tego stanu rzeczy jest także to, że usługi społeczne w niektórych państwach, jak np. USA, ale również w Polsce są dostarczane także przez instytucje komercyjne. Konkurują one z organizacjami non profit o kontrakty. (fragment tekstu)

In a competitive business environment, with shrinking support from both goverment contracts and private donors, and with society's increasing need for its services, the nonprofit organisations must embrance the best practices of commercial, for-profit world in order to survive. Yet for-profit strategies can become the nonprofit's downfall by undermining its culture, mission, and public image. In effort to save its bottom line, the modern nonprofit risks losing its soul. This article discusses this paradox - its causes, symptoms and possible remedies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Anheier H. K., Managing non profit organisations: Towards a new approach, working paper Center for Civil Society, LSE, January 2000.
  2. Drucker P. F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa 2000.
  3. Goverment-Non-Profit-Relationship: Contracted service delivery, Governance and Accountability, working paper, Dalhousie University 2003.
  4. Gruchman G. B., Kiedy przewodzić, a kiedy zarządzać, dodatek "Zarządzanie", Prawo i Gospodarka nr 96/1998.
  5. Landsberg B. E., The Nonprofit paradox: For-profit business models in the third sector, The International Journal of Non-for-Profit Law, nr 2/2004.
  6. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu