BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stach Przemysław (Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie)
Title
Marketingu partnerski w kontekście business-to-business - synteza koncepcji i wyzwania wdrożeniowe
Relationship Marketing in a Business-to-Business Contecst - Synthesis and Challenges
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 77-86, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Marketing partnerski, Rynek instytucjonalny, Przedsiębiorstwo
Partnership marketing, Business to Business (B2B), Enterprises
Note
summ.
Artykuł powstał w ramach przygotowywanej przez autora rozprawy doktorskiej na podstawie grantu promotorskiego KBN nr rejestracyjny 2 H02C 094 25
Abstract
Marketing partnerski jest coraz częściej przedmiotem zainteresowań naukowców i praktyków zarządzania, wciąż jednak pozostaje interesującą i wizjonerską koncepcją teoretyczną. Literatura przedmiotu do chwili obecnej nie daje zbyt wielu odpowiedzi na pytanie, jak wyjść poza teoretyczne ramy koncepcji, choć doszukać się można pewnych praktycznych wskazówek. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż założenia i cele koncepcji należy postrzegać inaczej na rynkach przedsiębiorstw, a inaczej gdy głównym podmiotem zainteresowań przedsiębiorstwa jest konsument finalny. W obydwu przypadkach, cele będą inaczej definiowane, a środki doń prowadzące stanowić będą nieco inną konfigurację. Celem artykułu jest propozycja syntezy koncepcji marketingu partnerskiego (relationship marketing) z myślą o rynkach przedsiębiorstw oraz wskazanie fundamentalnych wymagań, jakie stawia przed przedsiębiorstwem praktyczne jej wdrożenie. (fragment tekstu)

Relationship marketing is more and more often a subject of interest for both scholars and practitioners, but it is still just an interesting and visionary concept. Up till now, marketing literature does not give too many answers to the question how to move beyond the purely theoretical frame of the concept. The objective of this paper is to present an overview of fundamental relationship marketing goals and basic requirements for its implementation in business-to-business markets. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersen P.H. (2001), Relationship Development and Marketing Communication: An Integrative Model, "Journal of Business and Industrial Marketing", vol. 16, no. 3.
 2. Ballantyne D., Christopher M., Payne A. (2003), Relationship Marketing: Looking Back, Looking Forward, "Marketing Theory", vol. 3, no. 3.
 3. Broniewska G. (1998), Klient wewnętrzny w łańcuchu tworzenia wartości, "Przegląd Organizacji", nr 7-8.
 4. Broniewska G. (1998a), Pojęcie klienta wewnętrznego w zarządzaniu jakością, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10.
 5. Broniewska G. (1999), TQM - identyfikacja powiązań i pomiar jakości pracy klienta wewnętrznego, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 6. Christopher M. (1996), Strategia zarządzania dystrybucją, Placet, Warszawa.
 7. Fonfara K. (1996), Istota i proces wdrażania marketingu wewnętrznego w firmie, "Marketing i Rynek", nr 2.
 8. Fonfara K. (1999), Marketingpartnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 9. Furtak R., (2003), Marketingpartnerski na rynku usług, PWE, Warszawa.
 10. Grönroos Ch. (1994), From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing, "Management Decision", vol. 32, no. 2.
 11. Grönroos Ch. (1996), Relationship Marketing: Strategic and Tactical Implications, "Management Decision", vol. 34, no. 3.
 12. Gummesson E. (1994), Making Relationship Marketing Operational, "International Journal of Service Industry Management", vol. 5, no. 5.
 13. Jüttner U., Wehrli H.P. (1994), Relationship Marketing From a Value System Perspective, "International Journal of Service Industry Management", vol. 5, no. 5.
 14. Kempny D. (2001), Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa.
 15. Ławicki J.S. (2003), Partnering. Nowajakość w kontaktach z klientami., Wyd. Kurier-Press, Szczecin.
 16. Mazur J. (2001), Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa.
 17. Mazurek-Łopacińska, K. (2000), Kształtowanie relacji przedsiębiorstwa z klientem, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 863, Wrocław.
 18. Otto J. (2000), Rola i znaczenie relacji we współczesnym marketingu, "Przegląd Organizacji", nr 7-8.
 19. Parvatiyar A., ShethJ. N. (1999), The Domain and Conceptual Foundations of Relationship Marketing, Handbook of Relationship Marketing, (ed.) Sheth J. N., Parvatiyar A., Sage Publications, Thousand Oaks, CA, (www.parvatiyar.com/academic.htm), data pobrania 30.12.2004.
 20. Payne A. (1997), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 21. Rogoziński K. (2000), Marketing relacyjny według Gummessona, "Marketing i Rynek", nr 12.
 22. Simpson P.M., Siguaw J.A., Baker Th.L. (2001), A Model of Value Creation. Supplier Behaviors and Their Impact on Reseller-Perceived Value, "Industrial Marketing Management, vol. 30, no. 2.
 23. Storbacka K., Lehtinen J.R. (2001), Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 24. Urbaniak M. (1999), Marketingprzemysłowy, Infor, Warszawa.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu