BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dołhasz Magdalena (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Wizerunek szkoły wyższej w opinii respondentów
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 111-121, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Public relations, Wizerunek przedsiębiorstwa
Higher education, Public relations, Company image
Note
summ.
Abstract
Uczelnie wyższe to szczególny rodzaj instytucji, instytucji dużego zaufania społecznego, pełniącej szereg społecznych funkcji m.in.: kreowanie postaw moralnych i przyzwyczajeń kulturowych, propagowanie i kreowanie stylów zachowań pożądanych w społeczeństwie itp. Działalność edukacyjna współczesnej uczelni wyższej w Polsce zaczęła ulegać obecnie widocznym zmianom m.in. komercjalizacji, ponieważ Państwo obecnie zmieniło swoje relacje ze szkołami wyższymi, rezygnując z funkcji zarządcy na rzecz roli państwa ewaluacyjnego, co pociągnęło za sobą [Krzyżanowska M., Znaczenie marketingu w działalności edukacyjnej szkoły wyższej, "Marketing i Rynek" , 2004, nr 3]:
  • przeniesienie na uczelnię odpowiedzialności za planowanie instytucjonalne,
  • ograniczenie roli państwa do ustalania polityki edukacyjnej i pełnienia nadzoru nad funkcjonowaniem poszczególnych podmiotów,
  • zmniej szenia skali finansowania uczelni ze środków publicznych oraz wprowadzenia zasad konkurowania o te środki.
Ograniczenie ochronnej roli Państwa, niewątpliwie zwiększyło zakres samodzielności uczelni, jednocześnie jednak zmusiło je do większej aktywności również i aktywności rynkowej. Pojawiło się pojęcie menedżeryzmu (jako filozofii zarządzania uczelnią), a podstawowym dążeniem uczelni stało się efektywne zarządzanie zasobami, a także ich pozyskiwanie ze środków pozabudżetowych oraz umocnienie swojej pozycji na rynku edukacyjnym. Jako jedne z pierwszych instytucji doceniły uczelnie wartość skutecznej komunikacji, podstawowego warunku dobrego funkcjonowania na konkurencyjnym rynku. (fragment tekstu)

The educational activity of the universities has started to change since the transformation in Poland. Marketing and other principles and methods of management used by enterprises, found their place in the activity of universities as well. Marketing communication and particularly creating of the image of the University are the source of competitive advantage. The students should identify with their University. The aim of the paper is to analyse the elements of the image of the universities which are noticed by students. The analysis is based on surveys conducted among students from state-owned and non state-owned universities in Cracow. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altkorn J., Wizualizacja firmy, IM, Kraków 1999.
  2. Komunikacja marketingowa pod red. Rydla M., ODDK, Gdańsk 2001.
  3. Koszembar-Wiklik M., Tytani i pariasi czyli wizerunek uczelni wyższych, "Public Relations materiały z II kongresu PR", WSiZ w Rzeszowie, Rzeszów, 2003.
  4. Krzyżak M., Tożsamość wizualna firmy, "Aida Media" 1999, nr 3.
  5. Krzyżanowska M., Znaczenie marketingu w działalności edukacyjnej szkoły wyższej, "Marketing i Rynek" , 2004, nr 3.
  6. Tkaczyk J., Rachwalska J., Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek", 1997, nr 5.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu