BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soin Dawid (Uniwersytet Jagiellońskie w Krakowie)
Title
Reklama polityczna jako instrument kształtowania wizerunku partii politycznych
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 122-132, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Polityka, Reklama polityczna, Partie polityczne
Politics, Political advertising, Political parties
Note
summ.
Abstract
Celem podmiotów rywalizacji politycznej jest nie tyle jednorazowe zwycięstwo polityczne, ile przede wszystkim przetrwanie organizacyjne oraz dążenie do powiększenia zakresu własnego wpływu politycznego [Janik - Wiszniowska 2002, s.171]. Natura rynku politycznego1 doprowadziła do sytuacji, w której kandydaci oraz partie polityczne, aby zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie zamierzonego celu, zmuszeni są do dostosowania się do nowych technik, reguł i praw rządzących współczesną areną walki politycznej. Zwiększająca się konkurencja partii politycznych - zmusza je to wykorzystania coraz nowszych i skuteczniejszych technik w "walce o elektorat". Artykuł niniejszy ma na celu zaprezentowanie udziału reklamy w obszarze polityki. Oczywiście - artykuł nie wyczerpuje pojemnej i złożonej problematyki reklamy politycznej, przedstawia jedynie wybrane kwestie związane z tą kategorią. (fragment tekstu)

The ever increasing competition between parties on the political stage forces them to resort to new techniques in their 'fight for voters'. Search for effective ways of influencing the political arena has created a new approach to how party rivalry is portrayed. Due to the nature of the political market marketing techniques are being adapted to and practically applied in politics. The subjects of political competition have been mobilised to conduct their political activities with due account taken of the principles of marketing. Political advertising as one of the key political marketing techniques is currently widely used in political actions. Contemporary electoral campaigns just cannot be run without political advertising, one of promotional actions, aimed at winning as large a number of supporters as possible. This article seeks to present basic issues related to using advertising in politics. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoszewski A., Herbut H., (red.), Leksykon politologii, Wydawnictwo Atla2, Wrocław 1995.
 2. Bajka Z., Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce (I), Aida, Teoria i praktyka reklamy, Media, nr 6/ 94, Agencja Reklamy AIDA, Wrocław 1994.
 3. Denton R. E. Jr., Woodward G. C., Political Communication in America, Praeger, Westport 1998.
 4. Dobek-Ostrowska B., Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 5. Dobek-Ostrowska B., Propaganda jako forma komunikowania, [w:] Teoria i praktyka propagandy, B. Dobek-Ostrowska, J. Fras., B. Ociepka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
 6. Elgozy G., Paradoksy reklamy. Perswazja legalna, K. Błoński (przeł.), Warszawa 1973.
 7. Golka M., Świat reklamy, Agencja Badawczo - Promocyjna ARTIA, Warszawa 1994.
 8. Janik-Wiszniowska M., Promocja i reklama polityczna, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, A. W Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 9. Kaid L.L., Political Advertising, [w:] Handbook of Political Communication, D.D. Nimmo, K.R. Sanders (red.), Sage Publications, Beverly Hills, London 1981.
 10. Kolczyński M., Sztumski J., Marketing polityczny, Kształtowanie indywidualnych i zbiorowych opinii, postaw i zachowań, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2003.
 11. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 12. Pawelczyk P., Piontek D., Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999.
 13. Piontek D., Mity reklamy politycznej, [w:] Kulturowe instrumentarium panowania, R. Paradowski, P. Załęcki (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 14. Ulicka G., Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, [w:] Trudna sztuka polityki. Szanse, ryzyko, błąd, T. Klementowicz (red.), Studia Politologiczne Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1996.
 15. Wiszniowski R. Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), PWN, Warszawa - Wrocław 2000.
 16. Wiszniowski R., Reklama polityczna a komunikowanie masowe, [w:] Studia z teorii komunikowania masowego, B. Dobek-Ostrowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 17. Żukowski A, Systemy wyborcze. Wprowadzenie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn 1999.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu