BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kusa Rafał (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Metody identyfikacji składników potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 146-154, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Potencjał przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna
Enterprise competitiveness, Potential of enterprise, Competitive advantage
Note
summ.
Praca naukowa finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2004-2005 jako projekt badawczy zatytułowany Pozycja konkurencyjna a potencjał konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw turystycznych
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Potencjał konkurencyjności traktowany jest jako źródło przewagi konkurencyjnej i od jego składników zależy w dużym stopniu pozycja konkurencyjna, jaką zajmuje na rynku przedsiębiorstwo. Istotnym problemem badawczym jest wyznaczenie składników potencjału charakteryzujących się naj silniejszym wpływem. Celem artykułu jest prezentacja możliwości wykorzystania funkcji regresji w procesie oceny wpływu poszczególnych składników potencjału konkurencyjności na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw. Analiza zostanie dokonana na przykładzie wyników badań małopolskich biur podróży, które przeprowadzone zostały na przełomie 2004 i 2005 roku. (fragment tekstu)

Internal resources are perceived as a source of competitive advantage of enterprises. The important research issue is to identify those factors, which influence the enterprise success the most. The aim of the paper is to present the regression analysis as a tool of assessment of particular resources' influence on competitive advantage. The analysis bases on the research of travel agents in Małopolska, which were conducted in the end of 2004. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka stosowana, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
  2. Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, 2000, str. 95-109.
  3. Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu