BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boćko Bartosz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, doktorant)
Title
Innowacyjność jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 155-167, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Innowacyjność, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Strategia konkurencji
Innovative character, Enterprise competitiveness, Competition strategy
Note
summ.
Abstract
W artykule zostaną zaprezentowane trzy kwestie. Pierwsza dotyczy pojęcia konkurencyjności i w oparciu o wybranych autorów zajmujących się tematem konkurencyjności zostanie zdefiniowane to pojęcie. Druga to charakterystyka determinant, która następnie poprowadzi do ostatniej części - pojęcia innowacji jako elementu kształtującego poziom konkurencyjności firmy. (fragment tekstu)

Analyzing company competitiveness we evaluate factors which have influence on its effectiveness and economic success. Through analyze company identify elements which govern company standing. During analyze qualified elements we can form to obtain in future higher level of company competitiveness. Nowadays in very liable environment author recommends factors which are responsible for level of company competitiveness, emphasizing high importance of research and development and innovations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Faulkner D., Bowman C.: Strategie konkurencji, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999.
 2. Kelley T.: Sztuka Innowacji. Lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2003.
 3. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, red. naukowa M.Gorynia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 4. Managing for Competitiveness G.A. Hale, Executive Excellence 1988.
 5. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 6. Przełomowe idee na 2005 rok, Harvard Business Review 2005, nr 3.
 7. Rynkowe i pozarynkowe uwarunkowania wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, J.Skalik, , Konferencja naukowa pt. Zarządzanie Strategiczne. Strategie małych firm, praca zbiorowa pod red. R.Krupskiego, Poldruk, Wałbrzych 2005.
 8. Sharing your innovation is potentially profitable, PA.Salz, The Wall Street Journal Europe, 2005, vol. XXIII, nr 39.
 9. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2005.
 10. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
 11. Zarządzanie rozwojem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw A.Stabryła, H.Piekarz, Konferencja naukowa pt. Zarządzanie Strategiczne. Strategie małych firm, praca zbiorowa pod red. R.Krupskiego, Poldruk, Wałbrzych 2005.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu